Kringkastingssjefene

Kringkastingssjefen styrer Norges største og viktigste mediehus. Mange markante personligheter har hatt jobben.

Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen har vært kringkastingssjef siden 11. mars 2013.

Foto: Ole Kaland / NRK

Kringkastingssjefene har i alle år preget og vært med på å forme NRK. Både den gang det hersket kringkastingsmonopol og i en helt ny situasjon i dag hvor NRK har flere utfordrere.

Thor Gjermund Eriksen styrer som dagens kringkastingssjef Norges største mediehus. Her følger en presentasjon av dagens k-sjef og hans forgjengere.

2013 - : Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen hadde en bred mediebakgrunn da han ble kringkastingssjef i NRK.

Han kom fra stillingen som leder for et av Norges største mediehus, Amedia - tidligere A-pressen.

Før det har var han sjefsredaktør i Dagbladet og har også en fortid som politisk rådgiver.

Thor Gjermund Eriksen har grunnfag i sosiologi og 1. avdeling jus fra Universitetet i Oslo. Han har gjennomført BI-studier i matematikk for økonomer, organisasjonspsykologi og ledelse, kommunikasjonsledelse, markedsføringsledelse og statistikk og dataanalyse.

Fra 1988 til 1991 var han personlig rådgiver for Erik Solheim og informasjons- og medieansvarlig for Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe.

Fra 1992 til 1994 var han byrådssekretær for miljø og samferdsel i Oslo kommune. I 1994-1995 kombinerte han studier med deltidsstilling som lærer for elever med atferdsvansker.

I 1995 ble han ansatt som reporter og journalist i politisk avdeling i Dagbladet, han ble redaksjonssjef samme sted i 1998 og leder av politisk avdeling i Aftenposten fra 2000.

I 2001 dro han tilbake til Dagbladet som politisk redaktør før han ble sjefredaktør i samme avis i 2003.

I 2006 ble Eriksen konserndirektør i A-pressen med ansvar for TV2, utgiverspørsmål, digitale medier, ekstern kommunikasjon og oppfølging av selskapsportefølje.

Han ble i 2010 først konstituert og senere ansatt som konsernsjef og administrerende direktør i A-pressen, nå Amedia AS.

Han er født 2. oktober 1966, er skilt og har to barn. Eriksen er interessert i friluftsliv, ski og fotball. Han bor på Høybråten i Oslo.

Som ny kringkastingssjef har Thor Gjermund Eriksen en lønn på kr 2 450 000 og samme pensjonsavtale som øvrige medarbeidere i NRK.

Hans-Tore Bjerkaas

Hans-Tore Bjerkaas.

Foto: Anne Liv Ekroll/NRK

2007 - 2013 : Hans-Tore Bjerkaas

Hans-Tore Bjerkaas ble hentet fra egne rekker da han ble kringkastingssjef.

Ved å tilsette Bjerkaas ble tradisjonen med å hente en NRK-sjef med politisk bakgrunn brutt.

Bjerkaas kunne se tilbake på en svært lang og bred NRK-karriere da han tiltrådte som kringkastingssjef.

Han startet allerede i 1977 som radio- og fjernsynsjournalist i NRK Troms. Fra 1986 hadde han - med unntak av ett år som programredaktør i TV 2 - ulike lederstillinger i NRK og var svært sentral i å forme det moderne NRK.

Han var både fjernsyns- og divisjonsdirektør før han ble returnerte til hjembyen som sjef for NRKs distriktskontor for Troms og Finnmark.

Etter tre år som distriktsredaktør i Tromsø kom han i 2007 tilbake til NRKs hovedkontor på Marienlyst i Oslo og stillingen som kringkastingssjef.

John G. Bernander

John G. Bernander.

Foto: Ole Kaland / NRK

2001 - 2007: John G. Bernander

John G. Bernander hadde en bred politisk fortid da han kom til NRK som kringkastingssjef nummer seks, men i motsetning til sine forgjengere kom han ikke fra Arbeiderpartiet.

Sørlendingen hadde vært stortingsrepresentant, statssekretær og nestleder i Høyre.

Hans bakgrunn som jurist, advokatfullmektig og som viseadministrerende og administrerende direktør i assuranseforeningen Gard Services ble nok også lagt vekt på før utnevnelsen.

Bernander kom til et NRK hvor det var nødvendig å få orden på NRKs økonomi og gjorde her en viktig ryddejobb.

Einar Førde

Einar Førde

Foto: Bergli, Sverre / Sverre Bergli, NRK

1989 - 2001: Einar Førde

Einar Førde signaliserte at han kunne tenke seg å bli kringkastingssjef etter et langt liv som arbeiderpartipolitiker.

Før han kom til NRK var han både stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet, partiets nestleder og kirke- og undervisningsminister.

Førde ledet NRK med stor innlevelse i en omveltende tid. Kringkastingsmonopolet var brutt, P4 og TV2 kom. Førde hadde stor politisk rutine og brukte denne aktivt for å gjøre NRK klar for en ny tid og bedre i stand til å møte konkurransen om seerne og lytterne.

Under Førde ble NRK omgjort til et aksjeselskap og fikk større selvråderett.

Bjartmar Gjerde

Bjartmar Gjerde.

Foto: NRK

1981 - 1988: Bjartmar Gjerde

Bjartmar Gjerde kom til NRK etter en lang karriere som Arbeiderpartipolitiker. Mange reagerte på enda en NRK-sjef med AP-bakgrunn.

Under Gjerde fikk NRK sitt andre radioprogram - P2- med sete i Trondheim. Under en borgerlig regjering hadde Gjerde vansker med å få gehør for sine ønsker.

Mens Gjerde var kringkastingssjef ble kringkastingsmonopolet brutt. Gjerde ga seg i NRK for å bli arbeidsdirektør.

Kringkastingssjef Torolf Elster

Torolf Elster.

1972 - 1981: Torolf Elster

Torolf Elster ble regnet som en av ideologene i Arbeiderpartiet og jobbet i Arbeiderbladet før han kom til NRK. I NRK begynte han først med utenriksstoff, ble leder av Kringkastingsrådet og radiodirektør før han ble utnevnt til kringkastingssjef.

Elster var en sterk pådriver for utbyggingen av distriktskontorene i NRK. Med Elster ved roret ekspanderte NRK sterkt. Radioen ble modernisert samtidig som fjernsynet kom for fullt.

Hans Jakob Ustvedt

Hans Jakob Ustvedt.

Foto: NRK

1962 - 1971: Hans Jacob Ustvedt

Hans Jacob Ustvedt kom til stillingen som lege og professor i medisin. I motsetning til de to tidligere NRK-sjefene hadde ikke Ustvedt noen politisk bakgrunn da han ble utnevnt som den andre kringkastingssjefen, men ble regnet som arbeiderpartimann.

Ustvedt kom til et NRK som ekspanderte sterkt. Han delegerte makt og åpnet opp organisasjonen. Hans periode ble på slutten preget av politiske konflikter både innad og utad.

Kaare Fostervoll

Kaare Fostervoll.

Foto: NRK

1948 - 1962: Kaare Fostervoll

Kaare Fostervoll var den første med stillingen kringkastingssjef. Tidligere kirke- og undervisningsminister, fra Kristiansund. Arbeiderpartimann, filolog, skolemann og interessert i kringkastingsspørsmål.

Holdt fram folkeopplysningslinja som Midttun hadde startet og satte sterkt preg på NRK som den kringkastingssjef som har sittet i stillingen lengst. Fostervoll var sjef både da radioen gikk inn i sin storhetstid og da vi fikk fjernsyn i Norge.

Olav Midttun

Olav Midttun.

Foto: Scanpix / SCANPIX

1934 - 1947: Olav Midttun

Olav Midttun etter at styreleder Arnold Ræstad hadde fungert som en slags administrerende direktør i NRK fra stiftelsen 1. juli 1933 ble Olav Midttun fra 1. 1. 1934 tilsatt med tittelen riksprogramsjef.

Hans arbeidsoppgaver kan på mange måter sammenlignes med kringkastingssjefenes. Han hørte til i partiet Venstre og kom fra stillingen som dosent i landsmål fra Universitetet i Oslo da han ble sjef i NRK.

Under krigen tok de tyske okkupantene over ledelsen av NRK.