Hopp til innhold

1940-tallet: Radio i en krigstid

Under den andre verdenskrig tok de tyske okkupantene kontrollen over NRK. Å ha radio ble forbudt, men mange "tyvlyttet" på norske sendinger fra London.

Vidkun Quisling - statskupp gjennom radio

Vidkun Quisling benyttet radioen til å gjøre statskupp da Tyskland gikk til angrep på Norge i 1940.

Foto: Ukjent / Kunnskapsforlagets arkiv

Da Tyskland gikk til angrep på Norge 9. april 1940 fikk man straks sett hvor viktig det er å ha kontroll over massemedia. Tyskernes støttespillere i Norge, partiet Nasjonal Samling anført av deres fører Vidkun Quisling, gikk samme dag i radiostudio og erklærte at den flyktende regjering Nygaardsvold var trådt tilbake til fordel for en regjering utgått ”av den nasjonale samlingsbevegelse” med ham selv som stats- og utenriksminister. Et statskupp gjennom radio var et faktum.

Ved å bruke radioen kunne den tyske okkupasjonsmakten spre sitt budskap til det norske folk. De tok kontrollen over NRK og brukte radioen som som sin fremste propagandakanal.

Norske sendinger fra London

Toralv Øksnevad

Toralv Øksnevad - stemmen fra London.

Foto: NRK

Den norske regjering som hadde flyktet til London så også radioens muligheter og startet sine egne radiosendinger til det okkuperte Norge. Disse sendingene betydde svært mye for de som bodde i det okkuperte Norge.

Dermed ble de 500 000 radiomottakerne som fantes i Norge mer en trussel enn en mulighet for okkupasjonsmakten. Høsten 1941 kom det derfor en forordning om at alle måtte levere inn sine radioapparater. Bare tyske soldater og NS-medlemmer fikk beholde dem.

Til tross for at det å beholde en radio ulovlig kunne straffes med inntil to års tukthus i Tyskland, var det mange som trosset forordningen. Meldingene fra London lest av Toralv Øksnevad og Olav Rytter ble mottatt og distribuert videre gjennom illegale aviser. Gjennom radioen ble det også sendt kodete meldinger til hjemmefronten om våpenslipp og annet. Kong Haakons radiotaler fra London ble en av krigstidens viktigste institusjoner.

Etter krigen forandret mange nordmenns sitt forhold til kringkastingen. Stortinget og pressens behandling av NRK fikk en annen tone, mer saklig og respektfull. Nyhetene fra London under den tyske okkupasjonen hadde vist nødvendigheten og hvor viktig kontrollen over massemedia i en krigstid er.