Viser video fra Orderud-rettssaken for første gang

For første gang publiseres videoopptak av forklaringene til de tiltalte i den siste Orderud-rettssaken.

Dokumentarserien «Gåten Orderud» vises det opptak av at Per Orderuds forklaring i lagmannsretten. Opptakene er aldri tidligere offentliggjort.

I dokumentarserien «Gåten Orderud» vises det opptak av at Per Orderuds forklaring i lagmannsretten. Opptakene er aldri tidligere offentliggjort.

I opptaket fra 2002 står Per Orderud i vitneboksen i Eidsivating lagmannsrett. Han har anket dommen han fikk for medvirkning til drap.

– Drapsmedvirkning, hvordan ser du på den teorien?

Spørsmålet kommer fra Per Orderuds forsvarer, Cato Schiøtz.

– Det er helt sinnssykt, sier Orderud med gråtkvalt stemme.

Bildene viser Orderud iført en mørk strikkegenser. Han holder fast i bordplata mens han svarer på spørsmål fra både sin egen forsvarer og aktor Olav H. Thue.

Sistnevnte får Orderud til å legge seg flat.

– Jeg nevnte det før i dag. Jeg har aldri gjort noe galt i mitt liv. Så det beklager jeg sterkt, det var dumt av meg, sier Orderud under aktors utspørring.

– Men i denne saken har du faktisk gjort ganske mye galt og? spør Thue.

– Ja.

Per og Veronica Orderud

Per og Veronica Orderud på vei ut av rettslokalet under ankesaken.

Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix

Vises for første gang

Opptakene er fra ankesaken i Eidsivating lagmannsrett, og har ligget på tinghuset på Hamar de siste 16 årene. De har aldri vært vist offentlig før.

Dokumentarserien «Gåten Orderud» har fått innsyn i opptakene, og viser utdrag fra forklaringene og utspørringen av de fire tiltalte.

Der får vi blant annet se Veronica Orderuds forklaring om familieforholdet på gården og den berømte dagboka, Kristin Kirkemos beskrivelse av familiekonflikten og Lars Grønnerøds anklager mot de andre.

Ankesaken startet i januar 2002, et halvt år etter at Per og Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød hadde blitt dømt for medvirkning til drap i Nes herredsrett.

Etter to måneder i Eidsivating lagmannsrett, som for anledningen hadde flyttet til konferansesenteret på Åråsen stadion i Lillestrøm, kom kjennelsen. Juryen svarte ja på 24 av 25 spørsmål om de fire tiltaltes skyld.

Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel. Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel, mens Kristin Kirkemo fikk 16 år.

Orderud: Gården fotografert med drone

Orderud gård.

Foto: Monster

Grillet av aktor

Fra vitneboksen innrømmet Per Orderud at han hadde holdt tilbake informasjon, og at han hadde løyet i avhør og den første rettssaken.

Dommeren var tydelig overrasket da Orderud innrømmet å ha forfalsket farens underskrift på en kjøpekontrakt for Orderud gård. I tingretten innrømmet han at underskriften var falsk, men ville ikke si hvem som sto bak.

De to hadde en langvarig konflikt om overdragelsen av gården, og snakket ikke med hverandre de siste to årene før trippeldrapet.

I videoopptakene får vi se at Orderud blir hardt presset av aktor når han snakker om forholdet til foreldrene og søsteren og overtakelsen av gården.

– Det var min hensikt at min far også skulle underskrive den kjøpekontrakten samtidig med skjøtet. Men jeg må vel si dessverre, så sviktet motet. Så den skrev jeg under på selv. Dessverre, sier Orderud.

Olav Helge Thue (t.v.) og Jørn S. Maurud

Statsadvokatene Olav Helge Thue (t.v.) og Jørn S. Maurud i retten i ankesaken.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Han fortalte at han laget underskriften med gjennomslagspapir på stuebordet, og at han gjorde det på eget initiativ. Kontrakten ble brukt i en sivil sak mellom Per Orderud og faren, som Per vant.

Faren ble drept før det ble noen ankesak.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg har holdt tilbake opplysninger om kjøpekontraktene. Det var veldig, veldig dumt. Det angrer jeg bittert på, men jeg føler på en måte at det at jeg hadde løyet i den sivile saken i retten... det synes jeg var veldig tungt. Jeg hadde aldri gjort noe galt før, og det var forferdelig fryktelig. Jeg synes det var skikkelig ille, sier han.

– Hva er det du egentlig beklager, Per Orderud? spør aktor.

– At jeg ikke fortalte om kjøpekontraktene tidligere. Det var dumt av meg, jeg føler det ble brukt mot meg.

– Er det det du er lei deg for, eller at du faktisk gjorde det?

– Jeg er lei meg for at jeg faktisk gjorde det.

Signatur kjøpekontrakt Orderud gård

Kontrakten med den forfalskede underskriften.

Per Orderud ønsket ikke å være med i dokumentarserien «Gåten Orderud», men møtte likevel NRK hjemme på Orderud gård tidligere denne uken. Han fortalte at han fortsatt kjemper for frifinnelse.

– Tror ikke folk forstår

Per Orderud har ikke ønsket å medvirke i dokumentarserien, men møtte NRK hjemme på gården denne uka. Der bruker han tiden på vedlikehold av gården og lange sykkelturer. Han drømmer fortsatt om frifinnelse.

– Jeg holdt tilbake en del opplysninger til å begynne med. Ellers har jeg fortalt sannheten, sier han.

Per Orderud har erkjent at han forfalsket den siste av i alt tre kjøpekontrakter etter at faren forsøkte å stoppe gårdsovertakelsen. I tillegg valgte han å holde tilbake informasjon om vådeskuddet som gikk av på et juleselskap vinteren før drapene.

Du erkjenner du at du løy om kjøpekontrakten, du løy om juleselskapet. Hvorfor skal vi tro på deg nå?

– Fordi jeg forteller sannheten.

Per Orderud intervjues i våningshuset på Orderud gård

Per Orderud bor hjemme på gården mens han venter på svar om gjenopptakelse.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Angrer du på at du løy underveis?

– Det er klart jeg gjorde det. Det sier seg selv, det. Det var veldig, veldig dumt av meg, men jeg tror ikke folk forstår den situasjonen jeg var i. Det er veldig enkelt å være etterpåklok, og det er jeg også, men man er i en ekstremt vanskelig situasjon. Jeg visste at det ikke hadde noe med saken å gjøre, og jeg visste at det kom til å bli brukt mot meg. Det har det også blitt. Men det er bare å beklage, og det angrer jeg veldig, veldig på, men det får jeg ikke gjort noe med, sier Orderud.

– Det har vært veldig uheldig, det er ikke tvil om det. Troverdigheten min ble svekket, det sier seg selv, sier han.

Orderud sier han sitter med en følelse av at dommerne hadde bestemt seg på forhånd.

– Det var kroppsspråket, og hvordan de snakket med vitner som snakket for og mot meg.

Orderud mener privatetterforsker Tore Sandberg har avdekket klare feil i dommen, og håper nå på gjenopptakelse av saken slik at han kan bli trodd.

– Jeg håper det. Men jeg kan ikke bestemme hva folk skal mene og ikke mene, det kan ikke jeg få gjort noe med. Men jeg føler det er mange som tror på meg og støtter meg, sier han.

PRESSEKONFERANSE MED PER OG VERONICA ORDERUD

Per og Veronica Orderud har sammen med privatetterforsker Tore Sandberg levert en søknad om gjenopptakelse. Her fra pressekonferansen på Orderud gård.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix