Hopp til innhold

Orderud-opptak funnet i kjeller: Dette møtte politiet i kårboligen

I elleve år var Kripos-opptakene fra kårboligen ukjente for de tiltalte i Orderud-saken. Nå skal deler av opptakene – som ifølge Per og Veronicas forsvarere inneholder viktig dokumentasjon – vises i en ny NRK-dokumentar.

POLITIETS EGNE OPPTAK: Opptakene som er gjort inne på kårboligen ble aldri vist i de to rettssakene etter drapene på Orderud gård. Nå vises deler av materialet i dokumentarserien «Gåten Orderud».

De originale VHS-kassettene ble funnet i metallkasse med Orderud-bevismateriale i kjelleren på Lillestrøm politistasjon.

Søndag vises deler av opptakene i dokumentarserien «Gåten Orderud» på NRK.

– Disse filmene illustrerer kanskje bedre enn noe annet hvilken brutalitet og ondskap de som har gått inn i kårboligen står bak. Det er helt uforståelig at noen kan gå inn i en bolig og nærmest likvidere tre personer etter tur, sier krimjournalist Øystein Milli.

I forbindelse med dokumentaren har Milli – til daglig er krimsjef i VG – og et team av journalister gjennomgått bevisene i en av norgeshistoriens mest omtalte straffesaker på nytt.

På formiddagen, klokken 11.24, kom de første politimennene til kårboligen på Orderud gård.

Krimjournalist Øystein Milli har fått tilgang til hele etterforskningsmaterialet

VGs krimsjef Øystein Milli er hanket inn til produksjonen av NRK-serien. Milli og de andre skaperne av TV-serien har fått innsikt i store deler av bevismaterialet.

Foto: Monster Media

De hadde blitt kontaktet av Hans Orderud. Han hadde funnet broren Kristian Orderud, svigerinnen Marie og niesen Anne Orderud Paust skutt og drept.

Bare fire minutter etter at politiet tok seg inn gjennom en verandadør med knust glass, konstaterte de at det ikke var mulig å gjenopplive de tre ofrene, ifølge den første politirapporten fra åstedet.

Stillbilder i rettssakene

I de påfølgende rettssakene i 2001 og 2002 viste påtalemyndigheten frem en rekke stillbilder for å dokumentere de urovekkende funnene på åstedet.

Det forsvarerne ikke viste, var at Kripos også hadde gjort opptak i kårboligen med VHS-kamera. Disse opptakene ble aldri lagt frem som en del av straffesaken.

Først i 2010, i forbindelse med Per og Veronica Orderuds arbeid med å få gjenopptatt drapssaken, fikk privatetterforsker Tore Sandberg og advokat Frode Sulland se opptakene.

Dagbladet mandag 7. juni 2010

I en Dagbladet-artikkel fra juni 2010, elleve år etter drapene, reagerte advokat Frode Sulland på opptakene ikke hadde blitt lagt frem i Orderud-rettssakene. Nå skal deler av opptakene, som omtales i begjæringen om gjenopptakelse, vises på TV.

Foto: Faksimile / Atekst

– Dette er en av de mange og lange kampene i denne saken, for å få tilgang til bevismateriale og beslag. Det viste seg blant annet at det var tre videoer, og 2770 stillbilder, sier Sulland.

Sulland mener fortsatt det er «uheldig og kritikkverdig» at videomaterialet ikke ble lagt frem i retten.

– Det er nærliggende for oss å se det i sammenheng med at politiet veldig tidlig hadde fokus på gårdstvisten og ekteparet, og at man hadde gjort seg opp en oppfatning av hva som var målet for dem som tok seg inn i kårboligen.

Ifølge Sulland fikk man i 2010 tilgang til tre opptak man ikke var kjent med tidligere: Opptak fra kårboligen, opptak fra Per og Veronicas bolig på gården, samt den andre ransakingen gjort hjemme hos Lars Grønnerød.

POLITIETS EGNE OPPTAK: Disse opptakene, av den andre ransakingen i leiligheten til Lars Grønnerød, ble aldri vist i rettssakene.

– Sånn halvveis profesjonelt

Nå, 19 år etter trippeldrapet, vises deler av opptakene fra kårboligen og ransakingen hos Grønnerød i den første episoden av dokumentarserien «Gåten Orderud». Første episode har premiere søndag kveld.

I forbindelse med dokumentaren har en gruppe journalister fått tilgang til tusenvis av sider med dokumenter, samt videomateriale fra etterforskningen.

NRK har sett råopptaket fra kårboligen, som viser til dels svært urovekkende bilder.

Rettsmedisiner Torleiv Ole Rognum

Torleiv Ole Rognum gjorde de rettstekniske undersøkelsene på Orderud gård.

Foto: Kripos / Monster

Professor i rettsmedisin Torleiv Ole Rognum var ansvarlig for det rettstekniske arbeidet på åstedet. I et intervju i NRK-dokumentaren sier Rognum at hans undersøkelser tydet på at trippeldrapet hadde skjedd mer enn ett døgn før politiet kom til stedet.

Alle ofrene var skutt med minst to våpen. Både Kristian Orderud og Anne Orderud Paust var skutt med et nakkeskudd fra kloss hold. Marie Orderud var skutt i halsen, og hadde ut ifra Rognums undersøkelser vært i live lenger enn de to andre ofrene.

– Jeg ser det som en måte å likvidere folk på. Her var det noen som var ute for å ta livet av tre mennesker, og gjorde det sånn halvveis profesjonelt med avslutning med nakkeskudd. Men de bommet på det siste (skuddet mot Marie, journ.anm.), sier Rognum.

Per og Veronica Orderud

Veronica og Per Orderud hjemme på gården.

– Knust innenfra

I juni i år leverte Per og Veronica Orderud sin begjæring om å få saken gjenopptatt. Veronicas forsvarer Frode Sulland sier opptakene fra kårboligen underbygger påstanden om at verandadøren i kårboligen ikke ble knust utenfra, og at gjerningspersonene ikke kom inn denne veien.

Bilder av glasskår i Orderud-kårboligen

Et av politiets bilder av glasskår ved verandadøren på Orderud gård.

Foto: Politi / Skjermdump: Orderudsaken.no

– Vi har ment at hvor man tok seg inn i kårboligen kan ha betydning for å vurdere hva gjerningspersonene var ute etter, og hvem det primære offeret i saken var. Det er et spørsmål om de som tok seg inn visste at Anne Orderud Paust hadde tilhold i underetasjen, sier Sulland.

Et sentralt spørsmål i gjenopptakelsesbegjæringen har vært om Anne Orderud Paust var det egentlige målet for gjerningsmennene som tok seg inn i kårboligen.

Om det skulle stemme, mener Per og Veronicas forsvarere at hovedmotivet som ligger til grunn for Orderud-dommen – gårdstvisten mellom Per Orderud og Kristian Orderud – ikke holder vann.

Politiet i arbeid i kårboligen

Politiet i arbeid i kårboligen. Til høyre Tore P. Bakken, politiførstebetjent i Kripos. Bakken styrte den tekniske etterforskningen.

Foto: Kripos / Monster/NRK

Sulland sier han i sin begjæring for gjenopptakelse for Veronica Orderud har lent seg på privatetterforsker Tore Sandbergs vurdering av opptakene.

– Opptakene fra kårboligen er det et antall elementer knyttet til knusingen av glasset i verandadøren. Vi har blant annet fått utarbeidet en rapport fra personer med glassfaglig ekspertise, som konkluderer med at glasset ble knust fra innsiden, sier Sandberg.

Sandberg viser til en detaljert gjennomgang av glassbeviset, lagt ut på nettsiden Orderuddrapene.no. Nettsiden ble opprettet i forbindelse med gjenopptakelsesbegjæringen.

– Respekt for de avdøde

Førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud var en av to aktorer i de to Orderud-rettssakene.

Han kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Sulland og Sandberg.

Orderud: De tre drepte

Anne Orderud Paust, Marie Orderud Paust ble drept i kårboligen på Orderud gård i pinsen 1999.

Foto: NRK

Maurud forteller at opptakene fra kårboligen, så vidt han husker, ikke ble brukt i retten, fordi aktoratet ikke mente de bidro til å kaste ytterligere lys over bevissituasjonen.

– Filmen med levende bilder av de drepte var i første rekke et verktøy politiet brukte for å sikre åstedet, for eventuelt senere å kunne se om det var ting man ikke oppfattet med en gang, sier Maurud i dag.

Førstestatsadvokaten viser blant annet til at opptakene som er gjort før likene fraktes ut av kårboligen inneholder veldig sterke bilder.

– Vi anså ikke de levende bildene for å illustrere annet enn hvor grufullt det fremstår på et åsted hvor tre høyst alminnelige mennesker har blitt skutt og drept. Av respekt for de avdøde og hensynet til deres etterlatte, ønsket vi ikke fremvise dette i åpen rett, sier Maurud.

Ankesaken etter Orderud-drapene

Aktor Jørn S. Maurud (nr. to fra høyre) diskuterer med advokatene Frode Sulland (forsvarer for Veronica Orderud), Cato Schiøtz og Harald Stabell (begge forsvarere for Per Orderud) i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett i 2002.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Rent faktisk uenige

Maurud forklarer at det opp mot tiltalen først og fremst var nødvendig å dokumentere hvordan likene ble funnet, skytemerker, tomhylser og andre tekniske spor som kunne si noe om hendelsesforløpet.

Dette ble illustrert i retten med tegninger, fotografier, tekniske undersøkelser og vitneforklaringer fra obdusent og kriminalteknikere, forklarer Maurud.

Han avfeier påstandene om at det som kommer frem på opptakene sannsynliggjør at verandadøren ble knust innenfra.

Politiets bilder fra kårboligen

I rettssakene etter trippeldrapet brukte la politiet frem en rekke stillbilder for å dokumentere forholdene i kårboligen. Dette er avfotografert fra politiets bilder fremvist i rettssalen.

Foto: Politiet / NTB scanpix

– Denne teorien har blitt fremmet fra Sandberg tidligere, og der er vi rent faktiske uenige i den forstand at vi (påtalemyndigheten) stadig ikke har funnet grunn til å vurdere dette annerledes.

Maurud viser til at også knusingen av verandadøren ble omfattende illustrert med fotografier og tekniske undersøkelser i retten.

– Etter vår oppfatning kaster ikke videomaterialet som sådan ytterligere lys over dette, og jeg har heller ikke oppfattet at dette gjøres gjeldende i gjenopptagelsesbegjæringen.

Teorien om at gjerningsmennene på Orderud gård først og fremst var ute etter Anne Orderud Paust har hele veien blitt tilbakevist av påtalemyndigheten.

Øystein Milli finner VHS-ene

VG-journalist Øystein Milli tar opp VHS-ene fra en boks med Orderud-bevismateriale på Lillestrøm politistasjon.

Foto: Jan Kenneth Diesen / Monster

– Saken er jo ikke løst

VG-journalist Øysten Milli har jobbet med Orderud-saken siden han var ung journalist i Romerikes Blad.

Milli, som fungerer som programleder i dokumentarserien, sier opptaktene traff ham «midt i magen» da han så dem for første gang.

– Jeg har ikke vært i kårboligen og sett det de første på stedet så med egne øyne, så dette er det nærmeste man kan komme når det gjelder å ta tragedien inn over seg. Det er det viktig å vise frem, sier Milli.

Til tross for at fire personer er dømt for trippeldrapet, har politiet aldri kommet til bunns i hvem som avfyrte de dødelige skuddene.

– Saken er jo ikke løst. Vi vet jo ikke hvem som har utført disse skuddene, og det er utilfredsstillende så lenge dette ikke er fastslått, sier rettsmedisiner Rognum i et intervju gjort for dokumentaren.

Pressekonferanse om Orderud-saken

25. juni holdt Per Orderud, Veronica Orderud og Tore Sandberg en pressekonferanse om det som ble beskrevet som nye bevis i Orderud-saken. Pressekonferansen ble holdt på låvebrua på Orderud gård.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK