Informasjon fra NRK

Samisk programråd 27. januar 2020

Her finner du opptak av samisk programråds møte i Karasjok mandag 27. januar 2020 med original tale fra møtesalen og dubbet til norsk.

Opptak Samisk programråd 27. januar 2020 møte Karasjok

Del 1 - original tale: Opptak fra Samisk programråds møte i Karasjok 27. januar 2020.

Opptak fra møte i SAMISK PROGRAMRÅD i Karasjok

Del 1 - norsk tale: Opptak fra møte i Samisk programråds i Karasjok.

Video 1:

  • Ášši / Sak 1: Čoahkkima rahpan ja áššelistu dohkkeheapmi - Åpning av møtet og godkjenning av sakliste v/ráđi jođiheaddji - rådets leder Liv Inger Somby
  • Ášši / Sak 2: Ráđđelahtuin jearaldagat - Spørsmål fra rådsmedlemmer
Opptak fra Samisk programråds møte i Karasjok 27. januar 2020.

Del 2 - original tale: Opptak fra Samisk programråds møte i Karasjok 27. januar 2020.

Opptak fra Samisk programråds møte i Karasjok 27. januar 2020.

Del 2 - norsk tale: Opptak fra Samisk programråds møte i Karasjok 27. januar 2020.

Video 2:

  • Ášši / Sak 3: Publihka váidagat ja rávvagat - Behandling av innkomne klager og innspill fra publikum
  • Ášši / Sak 4: Fádda - Tema: Humor
  • Ášši / sak 5: Dieđut NRK Sámis - Informasjon fra NRK Sápmi. NRK ja NRK Sápmi – direktevra – direktør Mona Solbakk
Opptak Samisk programråd 27. januar 2020 møte Karasjok

Del 3 - original tale: Opptak Samisk programråd 27. januar 2020 møte Karasjok.

Opptak Samisk programråd 27. januar 2020 møte Karasjok

Del 3 - norsk tale: Opptak Samisk programråd 27. januar 2020 møte Karasjok.

VIDEO 3:

  • Ášši / sak 5: Dieđut NRK Sámis - Informasjon fra NRK Sápmi
  • B: NRK Sámi sisdoallu ja almmuheapmi