Hopp til innhold
Info fra NRK

Planprogram for Marienlyst

Plan og bygningsetaten vedtok 2. juli 2019 planprogrammet for NRKs tomt på Marienlyst. Det betyr at rammene for en videre regulering av tomta er fastsatt.

Skisse over Marienlyst
Foto: A-lab (Illustrasjon)

Potensielle kjøpere vet dermed hva de har å forholde seg til når det gjelder forhold som utnyttelsesgrad, boligandel, høyder, tetthet og grøntarealer.

Det vedtatte planprogrammet er i tråd med forslaget NRK la fram i februar. Det betyr at NRK nå kan starte arbeidet med å forberede salg av Marienlyst og søk etter ny tomt.

Les det vedtatte planprogrammet

Grunnen til at NRK har hatt en slik prosess med kommunen er at det er nødvendig med en omregulering av tomten for å få solgt den til en pris som kan finansiere et nytt hovedkontor.