Østfold neste

Etter en vellykket slukking i Rogaland er det nå Østfold som står for tur til å få sitt analoge bakkenett slukket. Ifølge sendesjef Oddvar Kirkbakk i NRK vil det være langt færre spesialtilfeller å håndtere i Østfold.

29. april slukkes det analoge bakkenettet i Østfold. Det betyr at de husstandene som tar i mot fjernsynssignaler analogt via vanlig antenne må ut og kjøpe en digital boks for å fortsette å se NRK.

Færre spesialtilfeller i Østfold

Oddvar Kirkbakk

Sendesjef Oddvar Kirkbakk i NRK

Foto: NRK

I Østfold er utfordringene annerledes enn hva de var da de analoge signalene ble slukket i Rogaland tidligere i år.

- For det første er det langt færre husstander som blir berørt i Østfold. For det andre har vi ingen såkalte satellittskygger i fylket. Det betyr at det blir færre spesialtilfeller å håndtere, sier sendesjef Oddvar Kirkbakk i NRK.

Hovedutfordringen med Østfold er Vestfold

Mange husstander på vestsida av Oslofjorden tar også inn signaler fra senderen på østsida av fjorden. De mister også de analoge fjernsynssignalene 29. april. Dette skjer selv om de bor i Vestfold fordi de tar inn signaler fra senderen i Halden.

Husstandene det gjelder i Vestfold mottar i dag NRK Østfold - og ikke NRK Østafjells - som distriktssending. Ettersom slukkedatoen nærmer seg, vil det rulle en crawltekst over skjermen som informerer om at husstanden må foreta seg noe for ikke å miste fjernsynssignalene.

- Teoretisk sett holder det å gå opp på taket og vri antenna mot en annen analog sender. Da slipper vestfoldingene å kjøpe digital boks nå, men kan vente til høsten, sier Kirkbakk.

Men han anbefaler de aktuelle husstandene i Vestfold å bytte til digitalt allerede nå.

- Vestfold stenger uansett til høsten, så det er ingen grunn til å vente. Enda viktigere er at de får et bedre fjernsynstilbud ved å kjøpe digital boks nå, utdyper Kirkbakk.

Endelig riktig distriktssending

Øyvind Werner Øfsti

Informasjonssjef Øyvind Werner Øfsti i NRK

Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

- Overgangen fra analogt til digitalt mottak betyr at alle får hele NRKs fjernsynstilbud og 13 radiokanaler fra NRK. Dessuten vil alle endelig få riktig distriktssending, sier informasjonssjef Øyvind Werner Øfsti i NRK.

Både NRK Østfold og NRK Østafjells sendes ut parallelt i de digitale signalene. Folk på begge sider av fjorden kan altså selv velge hvilke distriktsnyheter de vil se med digitalt fjernsyn.

Heldige østfoldinger får svenske kanaler også

Mange heldige østfoldinger får et enda bedre fjernsynstilbud enn hva mange andre nordmenn som må kjøpe digital boks får. Grunnen er at østfoldinger som har gode nok mottaksforhold fra Sverige også fritt kan ta inn SVTs digitale fjernsynskanaler.

Svenskene slukket sitt analoge bakkenett i fjor vår. De svenske digitale signalene har en eldre standard enn Norge. Det betyr at ”norske” digitalbokser også kan takle svenske signaler, dersom de har mottaksforhold for det.

- Vi forventer at overgangen i Østfold vil gå bra. Mange har allerede vært tidlig ute og kjøpt digitalboks, sier informasjonssjef Øyvind Werner Øfsti i NRK.

Mange hytteeiere bor utenfor Østfold

Dekningskart Oslofjord-området

Utsnittet av dekningskartet som viser eksempel på et mottakspunkt i Østfold som har best mottak fra Skien-senderen i Telemark.(www.ntv.no/dekningskart)

Foto: NTV

Det er også en utfordring knyttet til de mange hyttene i Østfold. Hytteeierne bor nemlig som regel i Oslo og Akershus. Det er ikke lett å nå disse personene med informasjon om at de må gjøre noe for å kunne fortsatt se fjernsyn på hytta.

- Mange av dem mottar nok ikke på NRK Østfold der vi sender crawltekst nå. Men vi vil utvide crawlteksten til en større del av sendeflaten litt senere, sier Øyvind Werner Øfsti.

På den måten tror Werner Øfsti at både flere hytteeiere og de det gjelder i Vestfold får med seg at de må kjøpe en digital boks.

- Dessuten gjør distriktskontorene selv en viktig jobb med å dekke teknologiskiftet og konsekvensene av det i sine fjernsyns- og radiosendinger.

Det analoge bakkenettet i Oslo og Akershus stenger for øvrig 20. mai i år.

Dekningskart (NTV)