NRK og arkivene

Samlet sett har publikum aldri hatt bedre tilgang til NRKs arkiver, skriver Marienlystdirektør, Vibeke Fürst Haugen.

Radiohuset på Marienlyst
Foto: Nadia Frantsen

NRK skal fortelle, ta vare på og løfte fram vår felles historie. Vi skal være en nasjonal bærer av vår felles kulturarv. Dette oppdraget tar NRK på alvor.

Akkurat nå opplever vi stort engasjementet rundt vårt arkiv. Det er forståelig. Det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag - og jobben med å digitalisere og publisere NRKS arkiv handler om at alle skal kunne få et gjensyn med NRK-øyeblikk som på ulike måter har preget oss og vår historie.

Portrett

- Vi omprioriterer ressursene våre nå, men er trygge på at vi likevel kan fortsette jobben å bringe vårt rikholdige arkiv ut til folk, skriver Vibeke Fürst Haugen.

Foto: Ole Kaland / NRK

NRKs arkiver rommer mange hundre tusen radio- og fjernsynsprogrammer fra 1933 og fram til i dag. Innholdet i arkivene er en viktig dokumentasjon på sosial, politisk og kulturell utvikling de siste 80 år, og er også en viktig kilde for ny programproduksjon. Så langt det er mulig skal vi gjøre alt dette innholdet tilgjengelig for alle på nrk.no. Det betyr at vi skal fortsette å forvalte den bredden av norsk kultur, historie og levd liv som ligger i våre arkiver.

Gjennom ny teknologi og endrede brukervaner oppstår det også helt nye muligheter for tilgjengeliggjøring av NRKs programmer. Folk har frihet til å se og høre programmer når og hvor de selv vil. Derfor har NRK de siste årene lagt om måten å jobbe på. Sammen med ny teknologi bidrar alle som skaper programmer til å gjøre programhistorikken mest mulig tilgjengelig og enkelt søkbart for publikum. Dette har gjort at det nå er rundt 50.000 TV-programmer og 123.000 radioprogrammer folk kan se og høre når de selv vil. Innhold fra hele Norge. Og dette øker hver dag. Med hjelp av teknologi og nye arbeidsmetoder vil publikum få enkelt ta del i vår felles historie. Samlet sett har derfor publikum aldri hatt bedre tilgang til NRKs arkiver.

De fleste kjenner til Stortingets vedtak om lisens de to siste årene, en følge av det er at NRK må redusere bemanningen med om lag 300 i løpet av 2014 og 2015. Dette er ikke mulig uten at det får konsekvenser for bemanningen i hele NRK. Samtidig har det vært viktig at kostnadskuttene skal gjennomføres slik at innholdstilbudet til publikum skjermes i størst mulig grad. Ledelsen i NRK mener i dette perspektivet at det er forsvarlig å redusere bemanningsnivået i Arkiv & Research fra 90 til 52 årsverk.

NRK må som alle andre klare å endre seg i takt med teknologien og publikums nye medievaner. Likevel skal vi fortsette arbeidet med digitalisering, vi skal utvikle bedre systematikk for gjenfinning og vi skal gjøre innholdet tilgjengelig for publikum på nrk.no så langt åndsverkrettigheter tillater.

Vi omprioriterer ressursene våre nå, men er trygge på at vi likevel kan fortsette jobben å bringe vårt rikholdige arkiv ut til folk. Vi ønsker at publikum skal få gjenoppleve store og små øyeblikk som tilsammen utgjør vår historie.