NRK Meny
Normal

NRK har «villet det»

I NRK mener vi likestilling er en forutsetning for å være et innovativt mediehus. Men det må vilje til for å få kvinner opp og frem. Les NRKs likestillingsrapport.

Alexandra Beverfjord

Alexandra Beverfjord ble ansatt som nyhetsdirektør i NRK høsten 2015. Hun er en av fem kvinner i NRKs toppledelse.

Foto: Marte Garmann

Med rekrutteringen av Alexandra Beverfjord til nyhetsdirektør har Thor Gjermund Eriksen fått en toppledergruppe med 60 prosent kvinner. I den forbindelse ble han spurt hva som må til for å få kvinner inn i ledende stillinger.

Kringkastingssjefens svar var enkelt: «Man må ville det». Det er en oppsummering som gjør meg stolt. NRK har «villet det».

Likestilling i NRK: Kvinner i ledelse

I oktober ble direktør for Marienlyst-divisjonen i NRK, Vibeke Fürst Haugen, kåret til årets kvinnelige medieleder av Medienettverket. Både hun og NRK ble naturligvis glade for anerkjennelsen. Samtidig er det påfallende at det er behov for en kvinnepris i 2015.
Hva skal til for at det å være kvinnelig medieleder er en selvsagt rolle? Kanskje første skritt på veien er å anerkjenne at det ikke er selvsagt i dag. At det er strukturer som motarbeider at kvinner får og tar posisjoner i toppen av mediehusene.

For NRK har dette alltid vært viktig. Men i 2013 ble det satt i gang et systematisk arbeid for å rekruttere flere kvinner til øverste ledelse. Utgangspunktet for arbeidet var en erkjennelse av at både menn og kvinner ønsker kvinner i den øverste ledelsen i NRK, men det er noen mekanismer vi trenger å forstå for å lykkes med det.

Vi intervjuet kvinner i NRK for å komme frem til hva som er årsakene til at de er underrepresentert på ledernivå. Der kom det frem at kvinner ikke søker en lederstilling uten tydelig å oppfordres og til dels overtales til å søke. Som en kvinnelig leder sa: «Jeg trengte at noen sa at de syns jeg var kompetent». Det henger altså noe kjønnstypisk igjen hva gjelder vurdering av egne kvalifikasjoner fra kvinners side.

Vi har noen markante og viktige kvinnelige ledere som har vært gode rollemodeller i NRK. Likevel: I arbeidet kom det frem at interne NRK-samlinger var svært mannsdominerte. Også vårt intranett ga et svært mannsdominert bilde av bedriftens virksomhet. I intervjuene nevner noen et ekskluderende «guttespråk» i ledelsen. Dette er viktige begrunnelser for å være mer bevisst kjønn i eksponering, både internt og utad.

For å kommunisere til og med kvinner som har ambisjoner om å bli ledere, igangsatte vi tiltak på flere områder. Det ble fastsatt et måltall for kjønnsbalanse på NRK-nivå og i divisjonene. Et overordnet mål er nå at alle områder i NRK skal ha en kjønnsfordeling i lederstillinger på 40-60 prosent kvinner-menn.

Dette førte til et positivt forventningspress på å få en 40-60 prosents fordeling i ledergruppene. Vi greier det ikke alle steder, men det er litt pinlig når man ikke lykkes. Vi bestemte oss også for å bruke flere kvinner til å lede og presentere på arrangementer og samlinger, både eksternt og internt. Også her skal det tilstrebes minst 40-60 prosent fordeling kvinner-menn.

Det er viktig at NRK lykkes med å få flere kvinner i høyere lederstillinger. Vi er en allmennkringkaster, eid av folket. Vi skal speile et mangfoldig samfunn. Dette har betydning for vårt omdømme. Vi ønsker dessuten å være en innovativ og fremtidsrettet arbeidsplass. I vår tid er det ikke attraktivt å jobbe et sted der likestilling ikke fremstår som en selvfølgelighet.

Sammenhengen mellom innovasjon og mangfold er veldokumentert. Mangfold i ledergrupper gir dynamikk og fremmer en innovasjonskultur. Og nettopp innovasjon står høyt på agendaen i mediebransjen.

Vi er godt i gang med å rekruttere kvinner til toppstillinger i NRK, og å oppnå mer likestilling på ledernivå. Men vi kan ikke slippe rattet. En god kjønnsbalanse i de øverste lederstillingene krever kontinuerlig oppmerksomhet. Samtidig har vi også sett at det skal veldig lite til før det skjer bevegelser i positiv eller negativ retning hva gjelder kvinneandelen i lederstillinger.

Vi vil gjerne dele vårt likestillingsarbeid med andre virksomheter, og har derfor publisert vår rapport om dette arbeidet på NRKs nettsider. For alle som tenker det, ønsker det, vil det - og nå faktisk tenker å gjøre det!

Les også: Rapport: Kvinner i ledelse

(Denne kronikken ble først publisert på dn.no)