NRK Meny
Normal

Morgendagens NRK

Mer penger til innhold og større fleksibilitet er målet for en større utredning av virksomheten som NRK har satt i gang.

NRK Drama

NRK skal frigjøre 100 millioner for å bli mer fleksible, men dramaproduksjonen forblir innomhus.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

En intern prosjektgruppe ble i vår bedt om å komme med forslag til tiltak som kan gjøre NRKs økonomi mer fleksibel. Gruppen leverte sin rapport om ”Morgendagens mediehus” 15. november.

Direktørmøtet i NRK behandlet forslaget i et møte 6. desember og konkluderer med at en større andel av NRKs penger i løpet av 2012 skal brukes på innhold. Målet er å frigjøre 100 millioner kroner.

Setter kvalitetsnivå

Drama skal fortsatt produseres internt i NRK. - Det er en del av vår kjernevirksomhet. Det ville heller ikke gitt oss økonomiske besparelser å sette det ut. Dessuten er dramaproduksjonen normgivende for den generelle kvaliteten i NRK. Vi har også større kontroll på rettighetene til det ferdige produktet når vi produserer det selv, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas.

Det skal utredes videre hvordan man skal sikre millionbesparelser på en bedre drama-samordning på Marienlyst.

Beslutningene knyttet til mediehus-rapporten har skjedd raskt. Bjerkaas er full av lovord både til prosjektgruppen og NRKs organisasjon for måten saken har vært behandlet på, uten ekstern konsulentbistand.

– Rapporten har selvsagt skapt en del skarpe diskusjoner, men det har også provosert fram mange nye forslag til måter å redusere våre faste kostnader på som vi ikke ville fått uten de konktete forslagene, sier han.

Vil handle mer ute

NRK kommer til å kjøpe mer fra frie eksterne produsenter i årene framover. Det gjelder bl.a. deler av énkameraproduksjonene, en del av sportsproduksjonene og noe radioproduksjon. Hvor mye mer man vil kjøpe ute, er det foreløpig umulig å si.

- Alle de frigjorte midlene vil ikke brukes eksternt, noe vil også bli brukt på våre egne interne talenter. Men poenget med fleksibilitet er at dette ikke skal ende opp i nye, faste interne kostnader, sier Bjerkaas.

Et annet viktig bidrag til å frigjøre midler, vil være å redusere nivået på NRKs interne tjenester. Det iverksettes i alt tre økonomiutredninger, og noe av dette vil resultere i færre og større enheter for interne tjenester. Også arkiv-området vil utredes videre for å etablere det som kalles ”Morgendagens arkiv”.