Hvem gjør hva med bakkenettet?

Det er mange aktører involvert i det digitale bakkenettet. Men hvem gjør hva?

Aktørene i bakkenettet

NTV har konsesjon for utbygging og drift av det digitale bakkenettet fram til 2021. Avtalen gjelder frekvensområdet 470 - 790 MHz. NTV er eid av TV 2, NRK og Telenor. NTV leier ut kapasitet i nettet til NRK og RiksTV.

RiksTV eies av TV 2, NRK Aktivum og Telenor og har ansvar for å tilby betal-tv i NTVs bakkenett. RiksTv kjøper derfor kapasitet av NTV

NRK er deleier i NTV og leier sendekapasitet i bakkenettet av samme selskap. NRK er pliktig til å tilby allmennkringkastertilbudet gratis i bakkenettet. NRK kjøper derfor kapasitet i bakkenettet av NTV.

TV 2 er deleier i NTV og sender gratis, men kryptert i bakkenettet fram til 2010.

Telenor er deleier i NTV og eier dessuten kabel- og satellittselskapet Canal Digital. Telenor Braodcast Holding eier infrastrukturen og drifter bakkenettet for NTV.

Medietilsynet fører tilsyn med NTV, TV 2 og NRK.

Kulturdepartementet er eneeier i NRK og ankeinstans for Medietilsynet. TV 2 fikk tildelt konsesjon for allmennkringkasting av KKD.

Samferdselsdepartementet tildelte konsesjon for utbygging og drift av det digitalte bakkenettet til NTV.

Norkring, datterselskap av Telenor som eier og drifter det analoge nettet som nå skal avvikles. Norkring bygger også ut sendernettet til det nye digitale bakkenettet.