Gratis parabolkort i nettskyggen

NRK blir fritt tilgjengelig via parabol til husstander uten dekning fra bakkenettet.

Nittedal jordstasjon i Hakadal med store parabolantenner
Foto: Næss, Rune Petter / SCANPIX

Fem prosent av husstandene i Norge vil ligge utenfor dekningsområdet for det digitale bakkenettet. Disse vil få anledning til å motta NRKs tv- og radiotilbud med parabolantenne uten avgift til satellittdistributør.

Utan avgift
NRK har inngått avtale med satellittselskapene Viasat og Canal Digital om mottak av NRK i områder uten bakkenettdekning.

Som for det digitale bakkenettet må husstanden selv betale for antenne (parabol) og dekoderboks. Begge satellittselskapene vil tilby slikt utstyr for under 1500 kroner.

Kontakt parabolselskapet
Ordningen gjelder med virkning fra 1. november 2007 hos både Viasat og Canal Digital. Publikum må selv henvende seg til et av selskapene for å kjøpe mottakerutstyr som tar inn NRK. Du trenger antenne og en mottakerboks, men skal ikke betale abonnement til distributøren dersom du ønsker kun å se NRKs kanaler. Husstandens postnummer og beliggenhet blir sjekket opp mot det digitale bakkenettets dekningskart.

De som ønsker flere kanaler utover NRKs tilbud må inngå avtale på ordinære vilkår med et av satellittselskapene.

Dersom du allerede har mottakerutstyr fra en av distributørene bør du sjekke om du allerede kan ta inn NRKs tv-kanaler.

Kun fast adresse
Tilbudet gjelder kun fast bostedsadresse, ikke hytter, fritidsboliger eller campingvogner.

Noen ganske få husstander utenfor bakkenettets dekningsområde ligger slik til at de på grunn av høye fjell heller ikke kan motta signaler fra satellitt. For disse vil det bli bygget et eget nett, et såkalt satellittskyggenett, for mottak av NRKs tilbud.

Skal dekke 95 prosent
Det digitale bakkenettet for fjernsyn skal dekke 95 prosent av husstandene i Norge når det er ferdig utbygd i november 2008. Det digitale nettet vil erstatte det gamle analoge bakkenettet som i dag sender til husstander med tradisjonell tv-antenne.