NRK Meny
Info fra NRK

Et NRK folk elsker

NRK skal tilby innhold som folk finner, velger og elsker, heter det i langtidsstrategien for årene 2017 - 2022.

Marit Beate Kasin

NRK må tåle å bli sammenlignet med det beste som ellers leveres i verden, sies det i langtidsstrategien. Her er NRK i virksomhet under Finnmarksløpet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I strategidokumentet påpekes det at NRK skal bidra til et inkluderende og nysgjerrig Norge og at NRK skal styrke norsk og samisk mediemangfold.

Målet om at NRK skal være en innholdsprodusent og publisist i verdensklasse gjentas i den reviderte langtidsstrategien.

Speile norsk og samisk virkelighet

  • NRK skal tilby innhold som folk finner, velger og elsker
  • NRK er tett på publikum og er til for alle
  • NRK er den beste formidleren av norsk og samisk virkelighet
  • NRK skal skape åpne møteplasser, ny forståelse og opplevelser som setter spor

Strategien bygger på NRKs samfunnsoppdrag slik det er formulert både gjennom vedtektene og NRK-plakaten.

Les: NRKs strategi NRK 2017 - 2022