Enighet om NRKs fremtid

Kulturkomiteen på Stortinget har levert sin innstilling til regjeringens stortingsmelding
om allmennkringkasting.

NRK-flagg ved Radiohuset på Marienlyst i Oslo
Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne er enige. Partiene slår fast at NRK fortsatt skal finansieres av fellesskapet. De ønsker en finansieringsordning som blant annet må ivareta NRKs uavhengighet, og være langsiktig og fremtidsrettet.

- Jeg er veldig glad for at Stortinget har samlet seg om rammer som gir et godt grunnlag for en moderne, offentlig allmennkringkaster i en global medievirkelighet, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Fornøyd K-sjef

Flertallet i Kulturkomiteen la frem sin innstilling kl.14 på en pressekonferanse i dag.

- Jeg er veldig tilfreds med at det er så bred forankring om våre rammevilkår i Stortinget, og at allmennkringkastingspolitikken dermed har like stor oppslutning i Stortinget som den alltid har hatt: En så sentral samfunnsinstitusjon som NRK trenger bred politisk forankring for å kunne ha stabile rammer, gjøre en jobb for hele befolkningen og ikke være kontroversiell som institusjon.

Innstillingen støtter stortingsmeldingens konklusjon om at NRKs nasjonale nyhetstjenester på nett, ikke bør avgrenses. Partiene vektlegger at NRK – som andre medier – bør ha full frihet til løpende å ta i bruk de plattformer de ønsker for å nå ut til befolkningen. Samtidig er flertallet enige i kravet om at NRK skal bruke minst 35 % av det frie programbudsjettet til kjøp av eksterne produksjoner, men mener dette må sees over en treårs periode.

- Jeg merker meg at politikerne stiller noen økte krav til NRK på en del områder, som norsk musikk, ekstern produksjon og tilgjengelighet for de med funksjonshemminger. Vi vil selvsagt anstrenge oss for å følge opp de kravene politikerne stiller til oss, sier Eriksen.

Kulturminister Thorhild Widvey la 19. juni i fjor frem stortingsmeldingen "Open og opplyst – allmennkringkasting og mediemangfald".

Les mer om stortingsmeldingen: – Godt grunnlag for å utvikle NRK