Hopp til innhold

Digital tv-distribusjon

I løpet av 2009 fikk hele landet tilgang til digitale tv-signaler. Alle de gamle, analoge senderne er slukket.

Tryvannstårnet i Oslo

Alle med fast adresse i Norge er garantert et tv-tilbud med NRKs kanaler.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

Overgangen fra analog til digital distribusjon av tv-signalene betydde at alle måtte ta stilling til hvordan de ville se tv.

Husstander med tv-signalene via kabel eller parabol trengte ikke gjøre noe for å fortsette å se tv. Men kunne velge å gå over til digital distribusjon av signalene.

De fleste tv-seere kan i dag velge mellom de ulike løsningene - kabel, parabol, digitalt bakkenett eller tv via internettforbindelsen.

Samtidig med overgangen til digital distribusjon av tv-signalene ble det gitt en garanti om at alle faste adresser skal være sikret et tv-tilbud med NRKs kanaltilbud.

Garanti for NRK-tilbud

Alle NRKs kanaler kan du se uten andre utgifter enn hva dekoderboksen koster. Som lisensbetaler har du allerede betalt for NRKs tilbud. Stortinget har derfor gitt en garanti om at alle på sin faste adresse skal kunne få ta del i NRKs tilbud uten andre ekstrakostnader enn hva en dekoderboks som støtter det digitale bakkenettet koster. På nyere apparater trenger du heller ikke en slik boks.

Bor du slik til at du ikke tar i mot signalene fra det digitale bakkenettet med vanlig antenne vil NRK hjelpe deg med tekniske installasjoner slik at du får et NRK-tilbud. Ta i slike tilfeller kontakt med NRKs Publikumsservice på telefon 23 04 70 00 eller send en e-post til info@nrk.no.

Vær oppmerksom på at garantien om å kunne se NRKs kanaler kun gjelder faste adresser. Ønskes et tilbud ut over NRKs tilbud må den enkelte betale for dette.

NRK fritt tilgjengelig

For å kunne ta inn signaler via det digitale bakkenettet trenger du en dekoderboks eller en tv hvor en slik dekoder er innebygget. Trenger du en egen boks kan den kjøpes både hos tv-forhandlere, i en rekke andre butikker eller direkte fra selskapet RiksTV.

De fleste apparater som er i handelen nå har en slik dekoderboks innebygd. Det betyr at for å ta i mot NRKs kanaler trenger du ikke noe ekstrautstyr i tillegg til antennen for å se tv via det digitale bakkenettet.

Ønsker du et tilbud ut over NRKs kanaler må du kjøpe en kortholder og en kanalpakke hos RiksTV.

Har du et eldre fjernsynsapparat må dette enten ha en scart- eller hdmi-inngang for å koble til en dekoderboks og få adgang til det digitale bakkenettet.

Har du et gammelt apparat med kun vanlig antenneinngang må du kjøpe et adapter for å få en scart-inngang.

Sjekk dekningen i det digitale bakkenettet på http://ntv.no/Dekningskart.

Mer om hjelp til å se fjernsyn