NRK Meny
Normal

DAB i tunnel

Alle riksvegtunneler med FM-kringkasting får eller vil få DAB. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for utbyggingen.

Vegarbeidere setter opp radioskilt

DAB-sendere monteres: Det foregår en storstilt oppgradering av norske veitunneler i forbindelse med radioens teknologiskifte.

Foto: NRK

• Alle tunneler på riks- og fylkesveg som i dag har FM-sendere får også DAB-sendere.

• Alle nye vegtunneler over 500 meter får installert DAB, i henhold til krav i vegnormalen.

Utbyggingen pågår og skal være ferdig innen FM-nettet slukkes.

Når skjer det: Finn status for din tunnel: Velg tunneler i dekningskartet

Bedre beredskap

På FM er det bare på NRK P1 at meldinger fra nødetatene bryter inn om det skulle oppstå en situasjon i en tunnel som det er viktig å varsle bilistene om. I tunneler med DAB-sendere vil meldingene komme på alle kanaler, ikke bare NRK P1. Skilt med radiosymbol på vil lyse opp for å fortelle bilistene at de må skru på radioen.

NRK har også en egen trafikktjeneste på DAB som er tilgjengelig over hele landet. Kanalen gir regional informasjon til alle som har en DAB-radio og krever ikke TA-funksjon.