Hopp til innhold
Info fra NRK

Avvikler digital tekst-TV

NRK avvikler sitt digitale tekst-TV-tilbud fra og med 1. februar 2012. Et alternativ for mange har blitt et bredt nettilbud som er lett tilgjengelig gjennom håndholdte terminaler som mobiltelefoner og nettbrett.

Slutt for digital tekst-tv

Nye nettilbud har gjort digital tekst-tv overflødig og fra 1. februar 2012 legger NRK ned dette tilbudet.

Foto: NRK

I forbindelse med innføringen av digital-TV lanserte NRK en tekst-tv-tjeneste basert på MHP-standarden.

Ved å bruke denne standarden kunne det tilbys en mer avansert og moderne tekst-TV som blant annet gjorde det mulig å bruke bilder og grafikk.

Lite brukt

Det har i ettertid vist seg at dette er et lite brukt tilbud og NRK har vært eneste innholdsleverandør som har benyttet seg av og utviklet tjenester på denne standarden.

Et alternativ for mange har blitt et bredt nettilbud som er lett tilgjengelig gjennom håndholdte enheter som mobiltelefoner og nettbrett.

NRK har derfor besluttet å legge ned sitt digitale tekst-TV-tilbud fra og med 1. februar 2012.

NRKs Publikumsservice kan svare på eventuelle spørsmål på telefon 815 65 900 eller e-post info@nrk.no.

Vanlig tekst-TV fortsetter

NRKs ordinære tekst-TV fortsetter uavhengig av dette. Også tilbudet med teksting av programmer som mange vil være vant med å "hente" via tekst-TV videreføres. Her vil mange imidlertid være tjent med å hente tekstingen direkte fra dekoderen/mottakerboksen.