Hopp til innhold

Ber om 30 kroner mer i lisens

NRK ber Kulturdepartementet øke kringkastingsavgiften i 2017 med 30 kroner.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

- NRK har gjennom 2015 opprettholdt god oppslutning, omdømme og legitimitet i den norske befolkning. 86 prosent av alle over 12 år bruker ett eller flere av NRKs innholdstilbud daglig, skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Kulturdepartementet.

Foto: Anders Leines, NRK

Etter behandlingen av Stortingsmeldingen om allmennkringkasting oppfatter NRK å ha fått et nytt styringssignal som innebærer forutsigbarhet og kostnadsdekning for lønns- og prisvekst, skriver kringkastingssjefen i det årlige "lisensbrevet" som nå er sendt fra NRK til Kulturdepartementet. Der ber NRK om at lisensen økes med 30 kroner. Det er langt mindre enn det NRK har bedt om de siste årene.

Dette er dokumentene:

I 2015 bad NRK om 70 kroner, og i 2014 73 kroner. For å opprettholde aktivitetsnivået og utvikle tilbudet til publikum, og samtidig dekke opp for forventet lønns- og prisvekst, ville NRK trenge en økning på 60 kroner, heter det i brevet som er signert kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

FM-slukking og rasjonalisering

I år ber likevel NRK om mindre, fordi NRK sparer penger på FM-slukking, og dessuten legger opp til fortsatt rasjonalisering.

"Regional slukking vil gi lavere distribusjonskostnader gjennom året og redusere behovet for økning i kringkastingsavgiften," skriver kringkastingssjefen. Han viser også til at NRK har rasjonalisert driften med mer enn 400 millioner kroner siden 2011, og at bemanningen er redusert med 300 siden 2013.

Ned med 50 årsverk

Det betyr at NRKs lønnskostnader ikke er høyere nå enn ved utgangen av 2013. I brevet heter det at NRK vil fortsette med hverdagsrasjonaliseringen, og at antall ansatte skal ned.

I brevet understrekes det at det meste av NRKs kostnader er knyttet til personal og at det derfor ikke er mulig å redusere NRKs kostnadsnivå uten også å redusere antall ansatte.

Målet for 2016 er å redusere bemanningen med ytterligere 50 årsverk. Reduksjonen i årsverk skal skje på måter som i minst mulig grad har negativ påvirkning på tilbudet til publikum.

Inntektene fra kringkastingsavgiften utgjør 97 prosent av NRKs inntekter. NRK regner ikke med noen økning i antall avgiftsbetalere fra 2016 til 2017.