51 prosent hører radio digitalt

Mer enn halvparten av lytterne hører nå radio digitalt. Med det kan slukkekravene som er satt for FM-slukking i 2017 være nådd.

Digitalradio - DAB-radio

Lytter digitalt: Over halvparten av radiolytterne lytter nå digitalt. Norge kan bli først i verden til å slukke FM-nettet.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Lyttertallet på 51 prosent overstiger myndighetenes krav om 50 prosent digital lytting. Den nye målingen av den digitale radiolyttingen er gjort i perioden august til oktober.

Marius Lillelien

- Digital radio betyr et større radiomangfold i Norge, sier NRKs radiosjef Marius Lillelien.

Foto: Ekroll, Anne Liv / NRK

Norge ligger med dette an til å bli det første landet i verden som slukker FM-nettet.

Det nye DAB-nettet er riksdekkende med 22 radiokanaler.

– Vi digitaliserer radioen fordi vi ønsker å gi hele landet et mer mangfoldig radiotilbud. Lytterne har tatt i bruk de nye kanalene våre enda raskere enn vi hadde turt å håpe på. Når 51 prosent nå hører digital radio hver dag er det en klar melding fra publikum om at de er med, sier Marius Lillelien, radiosjef i NRK.

Les også: Fire av fem slukkekrav innfridd

Sterk vekst

Digital lytting har vokst fra 47 prosent i forrige kvartal.

– Vi har i lang tid sett en veldig positiv utvikling i digital radiolytting. Nå gleder vi oss over å ha nådd en ny, viktig milepæl. Slike tall inspirerer oss i det videre arbeidet med å tilby mer innhold til flere lyttere fram mot FM-slukkingen i 2017, sier Trygve Rønningen, administrerende direktør og sjefredaktør I P4-gruppen i en pressemelding.

Optimistiske

Myndighetene har satt fem krav som må være oppfylt innen 2015, for at slukking kan finne sted fra 2017.

– Det er opp til Kulturdepartementet å vurdere kravene, men vi er svært optimistiske da mye tyder på innfrielse av alle krav, sier Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge, med referanse til Medietilsynets slukkerapport som ble sluppet tidligere i høst.

52 prosent av alle husstander har nå minst èn DAB-radio, ifølge undersøkelsen.

Mange land følger utviklingen i Norge. Lytterandelen ble også offentliggjort onsdag på en internasjonal digitalradio-konferanse i Roma, med delegater fra 30 nasjoner.

Les også: DAB-radioer i hvert andre hjem

Konkluderer i mars

Kulturdepartementet har sagt at de planlegger å konkludere om slukkevilkårene er oppfylt i mars 2015. Medietilsynets siste statusrapport ble framskyndet til 1. september 2014. Dette ble gjort for at radiobransjen skulle ha mulighet til å innføre tiltak hvis alle slukkekravene da ikke var innfridd.

I september i år slo Medietilsynet fast at fire av fem slukkekrav var oppfylt. Kravet som ikke ble ansett oppfylt, var kravet om minst femti prosents digital lytting.

Den nye digitalradioundersøkelsen som presenteres i dag sier altså at det siste slukkekravet nå er innfridd, med 51 prosents digital lytting.

Slukkes regionvis

Kulturdepartementet har også sagt at de trolig trenger ny informasjon fra Medietilsynet om situasjonen før de tar den endelige beslutningen om når radioen i Norge skal digitaliseres. Alternativet til å slukke i 2017 er å vente i to år, til 2019. En slik utsettelse vil koste radiobransjen store utgifter til dobbeltdistribusjon.

Hvis departementet er enig i at vilkårene er oppfylt og ja til slukking i 2017, har radiobransjen selv utarbeidet en plan for slukkingen av FM-nettet. Der foreslås det at FM-nettet slukkes regionvis med start i Nordland 11. januar og at den siste FM-senderen slukkes i Troms og Finnmark 13. desember 2017.

Dette er Digitalradioundersøkelsen

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting ifbm. digitaliseringen av norsk radio. Undersøkelsen gjøres løpende og måler digitalandelen i slukkekravene.

Tallene er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio. Digitalradioundersøkelsen vil i tiden fremover bli rapportert månedlig i stedet for kvartalsvis.