Vurderer å sette ned renten

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Sentralbanksjef Øystein Olsen advarer om gjeldskrisens konsekvenser for Europa og Norge, og signaliserer at styringsrenten kan bli satt ned for å motvirke høyere innlånskostnader for norske banker.

I en kronikk i Dagens Næringsliv mandag advarer sentralbanksjefen om at vi nå står overfor en tillitskrise som kan gi alvorlige ringvirkninger i Europa og resten av verden – også i Norge.

Sentralbanksjef Øystein Olsen på Norges banks rentemøte onsdag

Sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen etter forrige rentemøte i Norges bank.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Han viser til at markedsaktørene nå frykter at det vil tvinge seg fram nedskrivninger av gjeld også for andre land enn Hellas, noe som kan så tvil om de europeiske finansinstitusjonenes evne til å kunne innfri forpliktelser.

Videre påpeker han at ved vesentlig forverring av utsiktene, kan styringsrenten settes ned som en motvekt mot høyere finansieringskostnader for bankene.

– Ikke sentralbankens jobb

Sentralbanksjef Øystein Olsen mener norsk økonomi er godt rustet til å møte forstyrrelsene.

«Eventuelle vedtak om bruk av statens og skattebetalernes kredittverdighet for å finansiere banker og næringsliv hører hjemme i regjering og storting, ikke sentralbanken», skriver Olsen.

Neste møte om styringsrenten i Norges Bank holdes 14. desember.

På det forrige rentemøtet, 19. oktober i år, sa Øystein Olsen at renten vil holdes på dagens nivå i lang tid fremover.

Han tok da forbehold om at ikke de økonomiske problemene i Hellas forverret seg, men det er nettopp det som har skjedd siden forrige rentemøte.