Advarer Telenor om Usbekistan – kan ikke utelukke korrupsjonsgransking

I sin årsrapport tar Vimpelcom opp faren for at også de skal bli etterforsket for korrupsjon i Usbekistan. Telenor er en av hovedeierne og sier de avventer situasjonen.

Telemast/Vimpelcoms årsrapport

RISIKO: Selskapet som Telenor har en betydelig eierandel i advarer om risiko for korrupsjonsetterforskning knyttet til virksomheten i Usbekistan.

Foto: SVT/Faksimile

– Dette er et bevis på at selskapet ønsker å være åpne, også om ting som ikke er positivt, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor-konsernet til NRK.

Telenor er en av to store eiere i Vimpelcom. Sammen med et russisk selskap kontrollerer de 90,9 prosent av stemmeretten i selskapet. Nå varsles de og andre som er interesserte i å investere i selskapet om faren for at Vimpelcom kan bli etterforsket for korrupsjon i Usbekistan.

– Vi kan ikke garantere at vi unngår å bli etterforsket, blir forfulgt med økonomiske krav eller får vårt omdømme skadet av forholdet med selskapet Takilant, skriver Vimpelcom i sin årsrapport om virksomheten i Usbekistan.

Vimpelcom har virksomhet i 18 land, og den siste tiden har det vært rettet ekstra kritisk søkelys mot engasjementet i Usbekistan. Landet er rangert som verdens sjuende mest korrupte, og det kommer sterke beskyldninger om at telelisenser kan være knyttet til korrupsjon og samrøret med et regime som av mange omtales som et diktatur.

Del Telenor-deleide selskapet har kjøpt mobillisenser fra postboksselskapet Takilant. Takilant er nå dypt involvert i omfattende korrupsjonsetterforskning i både Sverige og Sveits.

Although we are not aware of any current investigations of our company in connection with our relationship with Takilant, there can be no assurance that we will not become subject to investigations, face liability or suffer reputational harm due to our relationship with Takilant.

Vimpelcom annual report 2012 – form 20-F

Mistenker bestikkelser knyttet til TeliaSonera

Gulnara Karimova

DATTER AV PRESIDENTEN: Gulnara Karimova figurerer som popstjerne, klesdesigner og FN-ambassadør. Samtidig knyttes hun til telelisenser og store penger av en svensk etterforskning.

Foto: MUHAMMAD SHARIF / Afp

Svensk korrupsjonspoliti går nå TeliaSonera etter i sømmene etter at de kjøpte sine telelisenser fra det samme postboksselskapet – Takilant.

Alt dreier seg om hvem teleselskapene egentlig har handlet med da de kom seg inn på et marked i utvikling, og om det kan være snakk om kontakt med myndighetspersoner og snakk om bestikkelser eller korrupsjon. Etterforskningen har kommet i stand etter omfattende avsløringer i SVTs Uppdrag gransking.

SVT avdekket hvordan TeliaSonera hadde kjøpt seg inn i det sentralasiatiske markedet ved å betale et firma med postboksadresse i Gibraltar og én aksjonær.

Personen som formelt eide Takilant knyttes til presidentens datter Gulnara Karimova.

Les også: Agenten som forsvant og hvordan Telenor tjener på det

Slik etterforskning som TeliaSonera står oppe i trekkes fram som noe Telenor-deleide Vimpelcom også kan risikere:

(..) TeliaSonera and some of its senior officers are under investigation in Sweden for violating local anti-bribery laws due to TeliaSonera's transactions with Takilant.

Vimpelcom annual report 2012 – form 20-F

Vet du noe om dette eller har informasjon om noe lignende? Tips NRKs journalister!

Vimpelcom: – Vi holder oss innenfor loven

– Dette er en del av en standard risikovurdering som finnes i alle årsrapporter. Siden det har blitt rapportert at Takilant står overfor en etterforskning ble det vurdert som riktig å ta det med som forbehold i vår risikovurdering, sier kommunikasjonsdirektør Bobby Leach til NRK for å forklare omtalen av etterforskning i årsrapporten.

Overfor NRK benekter Vimpelcom at de har blitt kontaktet av etterforskninger fra hverken Sverige eller USA hvor de er registrert og må følge amerikanske antikorrupsjonslover.

Frykter dere å bli etterforsket for handlene med Takilant slik som TeliaSonera?
– Nei. Vimpelcom holder seg alltid innenfor loven, og fremgangsmåten under kjøpet av mobillisenser fra Takilant har allerede vært gjennomgått. Det var styret som ba om gjennomgangen, og de har uttrykt at de er fornøyde med resultatet, sier Leach.

Kommunikasjonsdirektøren er svært tydelig på at selskapet har gjort de nødvendige undersøkelser før de samarbeidet med postboksselskapet, og at alt har fulgt gjeldende amerikanske bestikkelses- og anti-korrupsjonslover.

Telenor: – Kan ikke tolkes som noen innrømmelse

Telenor sier til NRK at de tar opplysningene til etterretning. Som eier har de tidligere krevd svar både i styret, investormøter og på generalforsamling om handelen med postboksselskapet Vimpelcom.

Dag Melgaard

INFORMERT: Telenor og pressetalsmann Dag Melgaard har fått informasjonen fra Vimpelcom som de er en av to store eiere i.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vimpelcom sier de ikke kan garantere at de unngår å bli etterforsket for handlene med Takilant, hvordan tolker dere det?
– Ikke på noen annen måte enn at enhver etterforskningsmyndighet står helt fritt til å innlede etterforskning mot den de vil på bakgrunn av mistanke, svarer pressetalsmann Dag Melgaard til NRK.

– Du sier mistanke, er dere som eiere kjent med noen mistanker som involverer Vimpelcom?
– Vi er ikke kjent med noe slikt, og ingen har tatt kontakt med oss om noe slikt. Om Vimpelcom har hatt slik kontakt må du nesten spørre Vimpelcom om, sier Melgaard.

Vimpelcom er veldig tydelige til NRK på at de ikke har blitt kontaktet av noen etterforskninger. De sier samtidig at de samarbeider med myndigheter i alle land som de har virksomhet. Telenor opplyser også at de vil samarbeide om det skulle komme spørsmål fra myndigheter eller politietterforskninger.

Samtidig er pressetalsmannen til Telenor også tydelig på at de ikke mener avsnittet i årsrapporten kan tolkes som noen innrømmelse.

– Det ligger ikke noen innrømmelse i dette, men de påpeker i forbindelse med etterforskningen i Sverige at det eventuelt kan bli rettet etterforskning mot dem, sier Melgaard.