Hopp til innhold

– Mongstadrapport ble holdt tilbake

– Rapporten om Mongstad ble bevisst holdt tilbake, sier riksrevisor Kosmo. Han sier det ble gjort med opposisjonens velsignelse.

Mongstad

Den såkalte månelandingen på Mongstad er avlyst.

Foto: StatoilHydro / N.N.

Riksrevisjonens kritiske rapport om Mongstad ble først lagt frem etter valgkampen. Det var helt bevisst og i tråd med Riksrevisjonens policy, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til NRK.

Jørgen Kosmo

Riksrevisor Jørgen Kosmo avviser kritikk. – Vi fulgte normal prosedyre, sier Kosmo.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Leder i Bellona, Frederic Hauge har uttalt at Riksrevisjonens rapport bevisst ble holdt tilbake for ikke å påvirke valget?

– Det er hans ord. Det som er saken, det er at både ved forrige stortingsvalg og ved dette stortingsvalget så la vi vekt på at vi ikke skulle legge fram noen rapport i valgkampen. Det var Stortingets Kontroll og -konstitusjonskomité innforstått med. Det var ikke aktuelt for oss å fravike planene ved å framskynde den planlagte offentliggjøringen av denne rapporten, sier riksrevisor Kosmo til NRK.

Ville ikke påvirke valget

– Det Frederic Hauge har rett i, hadde vi ønsket å framskynde den, så hadde vi kunne klart det. Men da hadde den kommet midt i avslutningen av valgkampen og det ville ikke vært formålstjenlig for Riksrevisjonens uavhengighet, sier riksrevisor Kosmo.

I forrige uke kom leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen, med kritikk av publiseringstidspunktet for Riksrevisjonens rapport om Mongstad. Rapporten kom med sterk kritikk av prosjektet, et prosjekt som totalt har kostet mellom sju og ti milliarder kroner.

– Jeg forutsetter at Riksrevisjonen ikke driver politisk beregning av tidspunktet for publisering av sine revisjonsrapporter. Når dette like fullt settes fram som en påstand, forutsetter jeg at den nye kontroll- og konstitusjonskomiteen tar opp denne problemstillingen, sa Anders Anundsen til NTB 18. september, dagen etter Riksrevisjonens rapport. To dager etter dette skrinla Regjeringen planene om fullskala rensing på Mongstad.

– Opposisjonen var enige

Kosmo synes det er rart at Anundsen kommer med denne uttalelsen.

– Så det var et bevisst valg?

– Det var et bevisst valg for fire år siden og det var et bevisst valg for denne valgkampen. Det er uavhengig av hvilken rapport det er snakk om, at Riksrevisjonen ikke bør legge fram noen rapport i valgkampen. Det har Kontroll- og konstitusjonskomiteen vært innforstått med. Det siste møtet vi hadde med dem før Stortinget gikk fra hverandre understreket nettopp det faktum; at man ikke burde legge frem noen rapport i valgkampen.

– Hva tenker du da om at Anders Anundsen sier han krever en gransking av Riksrevisjonen?


– Det synes jeg er litt rart, da han har vært av den formening at Riksrevisjonen ikke burde legge fram noen rapporter når Stortinget ikke er samlet.

Så alternativet var å vente til oktober?
– Ja.

– Så ved neste valg, om fire år, vil Riksrevisjonen følge samme prosedyre om ikke å legge frem rapporter?
– Nå skal Stortinget velge et Riksrevisorkollegie til høsten. Hva som da blir dette nye kollegiets strategier, det må nesten det nye kollegiet få lov til å diskutere, sier riksrevisor Kosmo.