Vil stanse Barents-boring etter BP-katastrofen

Regjeringen må stanse ny leteboring i Barentshavet i påvente av mer kunnskap om oljeulykken i Mexicogolfen, krever Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Oljeutslipp i Mexicogulfen

- Med en dårlig oljeberedskap vil det kun ta to dager før et oljeutslipp når land. Det er også sånn at oljeberedskapen ikke har blitt bedre til tross for økt petroleumsvirksomhet i området, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Bildet er fra utslippet i Mexicogulfen.

Foto: Ap

- Regjeringen har vist at de vil ta lærdom av ulykken i Mexicogolfen, og nå har de en gylden mulighet til å vise at de gjør nettopp det, sier Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

- Det store marerittet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i samtale med mannskapet som styrer undervannsrobotene på den norske båten Skandi Neptun. Robotene brukes til arbeid på brønnventilen.

Foto: Ole Berthelsen / SCANPIX

I forrige uke var olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i Mexicogolfen for å lære mer om oljeulykken.

- Nå har vi har sett oljen strømme ut gjennom 90 dager her nede. Da er det ikke er mulig å ikke la det få innvirkning også på den norske olje- og gasspolitikken, sa olje- og energiministeren.

Boreriggen «Deepwater Horizon» holdt på med prøveboring da den plutselig eksploderte.

- Det er jo det store marerittet. Og for meg handler alt om å få hentet mest mulig kunnskap ut om hva som skjedde i Mexicogolfen og sørge for at vi har den kunnskapen med oss slik at vi kan utvikle norsk oljepolitikk videre, sa ministeren.

- Økt aktivitet gir økt risiko

Lars Haltbrekken, leiar Naturvernforbundet

Leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Foto: Norges Naturvernforbund / NRK

Denne høsten planlegger både Eni Norge og Statoil å starte leteboring på Lunde-feltet i Barentshavet - 80 kilometer fra norgeskysten.

- Med en dårlig oljeberedskap vil det kun ta to dager før et oljeutslipp når land. Det er også sånn at oljeberedskapen ikke har blitt bedre til tross for økt petroleumsvirksomhet i området.

- Goliatfeltet ligger ikke så langt unna. Hva slags betydning kan økt aktivitet ha å si for risikoen for et uhell?

- Risikoen for uhell øker når man øker aktiviteten. Man har heller ikke tatt seg tid til å ta lærdom av ulykken i Mexicogolfen. Alle scenariene Eni har laget, er laget for flere år siden, og tar ikke opp i seg noe av den kunnskapen som vi nå har fått etter uklykken.

Må til regjeringen

- Det området vi snakker om er det så store naturverdier og et så sårbart område at Klima- og forurensingsdirektoratet tidligere har frarådet boring i dette området.

Men før de kan starte letingen etter olje og gass, må selskapene få en utslippstillatelse fra Klima- og forurensingsdirektoratet. Det bør de ikke få, mener naturvernforbundet. Og om de sier ja, vil saken likevel ende opp på miljøvernministerens bord:

- Da kommer vi til å anke den inn for regjeringen, slik at de har en mulighet til å stanse den.