Vil registrere gjelda di

Flere og flere sliter med å betale ned forbrukslånet sitt. Samla inkassogjeld er nå på svimlende 54 milliarder kroner. Nova mener et register vil endre situasjonen.

Gjeld
Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

For ti år siden tok én av ti nordmenn nordmenn opp forbrukslån. Nå har halvparten av oss slik gjeld.

Ifølge Andreas Wulff i GE Money bank, har antall personer som har tatt opp lån hos et stort antall kreditorer økt betraktelig den siste tida.

- I enkelte tilfeller har de tatt opp lån i opp mot 20-30 forskjellige banker og kortselskaper, og en slik gjeld blir vanskelig å betjene, sier han.

Vil innføre register

Lars Gulbrandsen er forsker ved det statlige forskningsinstituttet Nova.

Han mener gjelda bør føres inn i et register der banker og kredittkortselskaper kan sjekke hvor mye gjeld de som søker om lån allerede har.

- Det er alltid noen som er frista til å ta opp mer lån enn de er i stand til å betjene, og det har man muligheten til å stoppe med et register, sier Gulbrandsen.

Uenighet om norsk register

Sverige og Danmark har forlengst innført slike gjeldsregistre for å unngå at folk med mye gjeld får lån andre steder. De fleste andre land i Europa har også en form for registrering. Men i Norge har prosessen tatt litt lenger tid.

Ifølge seniorrådgiver Egil Rokhaug har Barne- og likestillingsdepartementet brukt to år på å utrede om også Norge skal ta i bruk et slikt register. Enda er det ikke klart om, og når, et slikt register skal innføres her i landet.

- Det er ganske mange mennesker som tar opp lån uten å opplyse hva de har av gjeld fra før. Det gjør at de kommer i store vanskeligheter når de ikke greier å betale ned gjelda, sier Rokkhaug.

- Ikke en god idé

Informasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove Skåra, synes det er en dårlig idé å innføre et register der man lagrer informasjon om enkeltpersoners lån og gjeld.

- Veldig mange må ha tilgang til et slikt register, og dersom mange får tilgang til slike opplysninger, kan det oppstå nye problemer, sier Skåra.