Vil prioritere lærerne

Lærerne blir prioritert i årets lønnsoppgjør dersom deres egen organisasjon, UNIO, vil det, opplyser KS til NRK.

Olav Ullern, administrerende direktør Kommunenes sentralforbund (KS)

Olav Ullern, administrerende direktør i KS

Foto: Reidar Westberg / NRK

- Fra KS sin side er vi innstilt på et svært godt oppgjør for lærerne, sier administrerende direktør Olav Ulleren i KS, som er lærernes arbeidsgiverorganisasjon.

Tall fra Teknisk Beregningsutvalg viser at lærerne nok engang står igjen som taperne i lønnskampen. Selv om lærerlønnen økte med 3,7 prosent i fjor, så er det mer enn 40 prosent mindre enn gjennomsnittet.

Les mer: Lærere ble lønnstaperne

Innrømmer forsømmelse

KS-lederens forklaring er at førskolelærerne fikk et godt oppgjør, og at mange eldre lærere som tidligere har trukket opp lønnsstatistikken nå har gått av med pensjon. Men KS-lederen innrømmer at lærerne har blitt forsømt. 

- Det var en alt for svak utvikling, det skal vi innrømme, sier Ullern.

Leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, konstaterer at lærerne i flere år har vært lønnstaperne, og hun frykter nå for rekrutteringen. Det som irriterer henne mest er at lærerne nedprioriteres blant andre kommunale ansatte.

- Dersom skoleverket hadde fått en gjennomsnittlig lik lønnsøkning som resten av kommunal sektor i disse årene ville vi hatt én milliard kroner mer å fordele på skoleverket enn det vi har, sier Hjetland.

-Lærerne må bli vinnerne i år

Nå krever lederen i Utdanningsforbundet at lærerne blir vinnere i årets lønnsoppgjør.

- Vi har sagt at vi må ha minst 6 prosent i offentlig sektor for UNIOs grupper i snitt og da må vi erkjenne at skoleverket må få mest, utfordrer Hjetland.

- Jeg ser frem til at Helga Hjetland sier så klart i fra om prioriteringer innenfor sin gruppe, så skal vi komme dette konstruktivt i møte, svarer administrerende direktør i KS, Olav Ullern.