Vil ha Terras rolle undersøkt

Flere kommuner har lånt penger og investert i det internasjonale finansmarkedet. Nå ber Kristin Halvorsen Kredittilsynet om å undersøke Terras rolle.

Kristin Halvorsen
Foto: ARMANDO FRANCA / AP

Fire kommuner i Nordland har lånt nesten 800 milloner kroner og risikerer å tape store summer.

- Terra har plikt til å gi forsvarlig informasjon og veiledning til kunder som kjøper slike spareprodukter, sier finansminister Kristin Halvorsen som forklaring på hvorfor hun har bedt Kredittilsynet undersøke saken.

Kommunene investerte i juni rundt 800 millioner kroner av fremtidige kraftinntekter. Med andre ord lånte kommunene penger og satset dem i det internasjonale finansmarkedet.

Rast i verdi

Obligasjonene har rast i verdi etter den internasjonale finansuroen i sommer – og nå er de så lite verdt at garantiansvaret til investorene trer i kraft. Det betyr at kommunene må legge ekstra penger på bordet – ellers må de realisere et tap på om lag 400 millioner kroner. 

Kommunene har kjøpt spareavtalene- investeringspakkene- gjennom meglerhuset Terra Securities.

Og for Terra har dette vært en meget lønnsom forretning. De får sine honorarer uansett om markedet går opp eller ned.

Og megleren som blant annet solgte investeringspakkene til Nordlands-kommunene, hadde i fjor en solid inntekt, på 7 millioner kroner.