NRK Meny
Normal

Vil ha omkamp om fattigdom

Fylkesledere i SV er skuffet over regjeringens budsjett og vil ha omkamp om fattigdom. - Sosialhjelpen må økes, sier fylkesleder i Troms SV, Gunnhild Johansen.

Blakk før lønning
Foto: Scanpix / SCANPIX

- Når man ser at forskjellene mellom de som har veldig mye penger her i landet, og de som er fattige, bare øker, er det ikke i tråd med det grunnlaget Soria Moria-erklæringen representerer og heller ikke med det grunnlaget regjeringen er bygd på, sier Johansen til NRK.

Skuffet over egen regjering

Alle lokal-lederne NRK har snakket med, er skuffet over sin egen regjerings statsbudsjett for neste år og håper at budsjettbehandlingen i Stortinget vil gi mer hjelp til de aller fattigste i Norge.

- Jeg synes at det kunne vært gjort mer på det området. Både SV og Senterpartiet har signalisert at de kunne tenke seg å se nærmere på økte skatter for å få til en bedre fordeling i samfunnet, sier Hanne Berg-Johansen, fylkesleder i Østfold SV.

- Bør det gjøres noe med sosialhjelpen?

- Ja, det bør det. I de større byene er det svært vanskelig å skaffe seg en bolig på det åpne markedet, og vi vet at det ikke er nok boliger i kommunal regi.

- For mye fokus på arbeidslinjen

Fylkeslederne taler dermed sin egen partileder - og finansminister - Kristin Halvorsens budsjettforslag når det gjelder bekjempelse av fattigdom, midt i mot. Hun sa da statsbudsjettet ble lagt frem at ett av de viktigste tiltakene er å få flest mulig inn i arbeidslivet.

Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen la frem statsbudsjettet på fredag.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Fylkesleder i Nordland SV, Kirsten Hasvold, synes imidlertid det er for mye fokus på den såkalte arbeidslinjen for å bekjempe fattigdom.

- Man har i altfor liten grad fokus på andre forhold, mener hun.

- Ikke tatt bekjempelsen på alvor

Økning i sosialhjelpen og mer til bostøtteordninger er grep fylkeslederne NRK har snakket med, etterlyser.

- Etter budsjettbehandlingen i Stortinget håper jeg rammene blir økt slik at kommuneøkonomien blir så god at man kan øke sosialhjelpen, og ikke minst at man kan holde barnetrygden og lignende ytelser utenfor beregningen av sosialhjelpsatser, sier Randi Benjaminsen, fylkesleder i Buskerud.

Leder i Troms SV, Gunhild Johansen, mener bekjempelse av fattigdom er den viktigste saken for regjeringen i tillegg til miljø.

- Jeg tror denne regjeringen ville tjene veldig på å ta fattigdomsbekjempelsen skikkelig på alvor. Det er jeg ikke sikker på at de har gjort i dette statsbudsjettet, sier Johansen.

 

Sosialkontor
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX