NRK Meny
Normal

Vil ikke ha nye utsettelser

Lederen av bedriftsforslmlingen i Norske Skog vil ha en avklaring i dag om hvilke kutt som skal gjøres. De ansatte har bedt om en utsettelse.

Leder i Norges Skogeierforbund, Helge Evju.
Foto: NRK

I dag skal bedriftsforsamlingen i Norske Skog si ja eller nei til styrets og ledelsens forslag til dramatiske kutt.

Innsparingene er ifølge ledelsen nødvendige for å unngå store økonomiske problemer.

Leder av bedriftsforsamlingen, Helge Evju, mener det er viktig å få en avklaring nå.

- Mange vanskeligheter

- Jeg tror vi nå er tjent med å få en avklaring. Norske Skog har såpass mange vanskeligheter for tiden, og jeg tror ikke det er gunstig å ha for mange saker hengende, sier han.

Ledelsens og styrets kuttforslag innebærer kutt i produksjonen. Blant annet vil de legge ned en fabrikk i Korea, en i Tsjekkia og en av tre papirmaskiner på Follum.

I tillegg foreslår ledelsen å selge eiendommer og slanke administrasjonen.

I alt vil omlag 200 miste jobben på Follum og ved hovedkontoret i Bærum hvis kuttforslagene vedtas.

Første skritt mot nedleggelse

De ansatte vil ha produksjon av annen type papir ved Follum for å redde både arbeidsplasser og produksjon ved anlegget.

Og skogeierne mener stenging av en maskin på Follum er første skritt på veien til full nedleggelse av Follum Fabrikker.

Reaksjonene er sterke fordi Follum er et viktig mottak av tømmer for store deler av Østlandet.

Underskriftskampanje

En opprørsk stemning blant skogeierne kuliminerte derfor mandag i en spontan underskriftskampanje for å få Viken Skogs representanter i bedriftsformsanlingen til å stemme mot styrets og ledelsens forslag slik at Follum kan bestå.

Men leder i Viken Skog er identisk med lederen i bedriftsforsamlingen i Norske Skog, Helge Evju.

- Jeg skal på bedriftsforsamlingen opptre i forhold til hva jeg mener er det beste for konsernet. Så får vi se om det sammenfaller med rollen som styreleder i Viken, sier han til NRK før møtet.

Bedriftsforsamlingens 18 medlemmer er fordelt med seks ansatterepresentanter, seks fra skogeierne og seks fra øvrige aksjonærer.

Hvis ledelsen i tillegg til anbefalte produksjonskutt klarer å overbevise bedriftsforsamlingen om hva de konkret vil gjøre for å redusere gjeld, vil de sannsynligvis få støtte for sitt forslag.