Hopp til innhold

Vi vil julehandle for 45 milliarder

HSH spår svakeste julehandelsutvikling på 20 år.

Julegaver
Foto: SVEN NACKSTRAND / AFP

Finanskrisen medfører at norsk
julehandel ligger an til nullvekst i 2008, etter kraftig vekst
de siste årene melder Handels- og Servicenæringens
Hovedorganisasjon (HSH) torsdag.


Detaljomsetningen i desember anslås til cirka 45 milliarder kroner, opp tre prosent fra desember 2007. Men volumet er uendret når det justeres for blant annet dyrere matvarer og en ekstra handledag.

Vibeke Hammer Madsen

- Vi må helt tilbake til 1988 for å se nedgang i julehandelen. Det er tøffe tider nå, men det var tøffere i 1988, sier HSH-sjef Vibeke Madsen.

Foto: Øystein Knoph, HSH

Stor usikkerhet om hvordan finanskrisen slår inn

- Det er ikke gitt hvordan folk vil reagere på finanskrisen, sier sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken til NRK. Han mener det knytter seg stor usikkerhet til hvordan årets julehandel vil forløpe. Samtidig påpeker han at hvis årets handel blir den samme som i fjor, så blir det første året på lang tid der forbruket ikke øker.

Også sjeføkonom Steinar Juel i Nordea mener at det knytter seg stor usikkerhet til anslagene.

- Det er risiko for at tallene kan bli lavere enn det handelen anslår, og jeg hadde kanskje trodd at anslaget ville være litt mer forsiktig, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea til NRK.

- Bra at julehandelen bremses

Andre synes derimot at det er bra at julehandelen stopper opp.

Steinar Lem

- Finanskrisen lykkes der miljøorganisasjonene mislykkes, mener Steinar Lem i Fremtiden i våre hender.

Foto: Framtiden i våre hender

- Det er godt for miljøet dersom forbruket stopper opp, sier Steinar Lem, informasjonsrådgiver i Framtiden i Våre Hender til NRK. Han påpeker at finanskrisen har klart det miljøorganisasjoner har mislyktes med, nemlig å bremse forbruksfesten. Lem mener folk har godt av at haugen under årets juletrær ikke vokser i år.

Handelsnæringen vil ha lavere skatt

I gjennomsnitt anslås det at det handles for 9.500 kroner
per person i julemåneden, men HSH ber nå om lavere skatt for
husholdningene og lavere arbeidsgiveravgift for å berge
handelsstanden og sysselsettingen.

- Hvis vi ikke ser resultater av redningspakken (for
bankene), kan ikke regjeringen sitte å vente og si at de har
beredskap, det må skje noe raskt, og evaluere desember slik at
de kan trykke på knappen i begynnelsen av januar, sier Madsen.


HSH har også laget prognose for total detaljhandel i år og
neste år. For 2009 spås det vekst på bare 2,0 prosent, mot et anslag
for 2008 på 3,5 prosent og hele 8,5 prosent i 2007.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.