Vi bruker stadig mer penger

Norske husholdninger brukte i gjennomsnitt 365 100 kroner per år til forbruk i perioden 2005-2007. Husstander i Oslo og Akershus brukte over 30 prosent mer enn husholdninger i Nord-Norge.

Penger
Foto: Scanpix / SCANPIX

Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrås forbruksundersøkelse i perioden 2005-2007. Mens husholdningene i 2002-2004 brukte 322 600 kroner, var forbruket 42 500 kroner høyere i 2005-2007.

Tallene er justert for prisstigningen, slik at økningen på 13 prosent er den reelle økningen.

Husholdningene i Oslo og Akershus brukte mest penger totalt, 411 500 kroner per husholdning i gjennomsnitt.

I Nord-Norge var forbruket lavest med 313 200 kroner. Husholdningene i Oslo og Akershus hadde dermed 31 prosent høyere forbruk enn husholdningene i Nord- Norge.

Bruker mest på hus og hjem

Bolig, lys og brensel er den største utgiftsposten, med 106 600 kroner i gjennomsnitt per år per husholdning. Dette utgjør 29 prosent av de totale utgiftene, altså godt over en fjerdedel

Eiliv Mørk i Statistisk Sentralbyrå sier til NRK sier at det er små endringer i forbruksmønsteret, noe som viser at nordmenn flest har en trygg og stabil økonomi.

Forskjellene i forbruksmønsteret mellom ulike husholdningstyper er store, men har endret seg lite.

- Det mest interessante er at forbruksmønsteret er så stabilt. Det er ingen dratiske endringer, samtidig har kjøpekraften økt, sier Mørk.

For eksempel har single (enpersonhusholdninger) den laveste utgiften til bolig (betalt husleie, beregnet husleie, vedlikehold, elektrisitet og brenselsutgifter) i forhold til andre typer husholdninger, med 80 300 kroner per år i gjennomsnitt.

Single bruker mest på å bo

Og selv om de ikke overraskende har lavest boutgifter er single likevel på toppen når det gjelder boligutgiftene som andelen av de totale utgiftene. Single bruker i gjennomsnitt 35 prosent av de totale utgiftene på bolig. Det er den høyeste andelen til bolig blant alle husholdningstypene.

Par med store barn, der yngste barn er over 6 år, har de høyeste boutgiftene, med 145 400 kroner i gjennomsnitt. Som andel av utgiftene totalt har disse husholdningene, sammen med par med små barn (0-6 år), den laveste andelen av utgiftene som går til bolig, 26 prosent.

Par med store barn bruker over 100 000 på transport

Par med store barn som har høyest total forbruksutgift. I gjennomsnitt er det også par med store barn som bruker mest på transport. Transportutgifter inkluderer kjøp, drift og vedlikehold av egne transportmidler som for eksempel biler samt kjøp av transporttjenester som for eksempel buss og tog.

Årlig har denne husholdningstypen en gjennomsnittlig transportutgift på 107 900 kroner per år. Dette utgjør en andel av utgiftene på 19 prosent i 2005-2007.