Vet ikke hvem som får pensjon

Stortinget har ikke kontroll på hvem som mottar den omstridte gullpensjonen. I fjor hadde Stortingets pensjonsstyre kun ett møte, mens over 50 millioner kroner ble utbetalt i pensjoner.

Har stortingsrepresentanter for god pensjon?
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Dagsavisen har fått tilgang til listen over tidligere stortingsrepresentanter som siden 1998 har mottatt pensjon etter 75-årsregelen, men listen er full av feil.

Listen over tidligere stortingsrepresentanter som har fått brev fra pensjonsstyret, inneholder 45, ikke 42, navn, som Stortinget tidligere har opplyst. I tillegg står tidligere representanter som ikke har fått pensjon etter 75-årsregelen oppført, mens andre som har slik pensjon, ikke er med.

Full forvirring

Lars Velsand, som satt på Stortinget for Senterpartiet fra 1981 til 1989, er en av dem som er oppført som «gullpensjonist», selv om han aldri har vært det.

– Jeg har ikke fått pensjon etter 75-årsregelen. Jeg har bare åtte års tjenestetid. Dessuten er jeg fortsatt i full sving som bonde, sier han.

Det finnes også pensjonister som ikke er nevnt blant de 45. Blant dem tidligere Ap-representant Jostein Berntsen, som trådte ut av Stortinget i 1989.

– Jeg vet positivt at Jostein Berntsen ikke har hatt pensjon etter 75-årsregelen, sier sjef i Stortingets forvaltningsavdeling, Randi Wisnes Haugen, til Dagsavisen.

Berntsen selv er ikke enig.

– Jeg mottok pensjon etter 75-årsregelen fra jeg var 63 år gammel, for to år siden, sier Berntsen til Dagsavisen.

Få møter

Tallet på møter i pensjonsstyret de siste ti årene antyder ifølge Dagsavisen at pensjonssøknadene og millionutbetalingene har vært ansett som lite problematiske. Fra 1997 har ett til tre møter per år vært det vanlig, viser årsmeldingene fra pensjonsstyret til Stortinget, som avisen har gjennomgått.

Unntaket var 2003-2004, da det ble avholdt ti møter. Det var da Stortinget til slutt vedtok å flytte ansvaret for stortingsrepresentantenes godtgjørelse over i en ekstern lønnskommisjon. Pensjonen beholdt imidlertid Stortingets selv kontrollen over.