Streng bankbonus-lov i EU

EU-parlamentet vedtok i dag de nye reglene for utdeling av bankbonuser, som blir verdens strengeste i sitt slag.

EU-parlamentet i STRASBOURG tirsdag

Samme dag som avstemningen overtok Belgia EU-formannskapet. Her presenterer statsmnister Yves Leterme Belgias program for det neste halvåret.

Foto: GEORGES GOBET / Afp

Bakgrunnen er at EU ønsker at de mange bankene som har mottatt offentlig støtte for å komme gjennom finanskrisen, viser større nøkternhet.

Fra nyttår

Reglene om at bare 30 prosent av bankansattes bonus kan betales ut kontant, i samme år som de gis, trer i kraft 1.1.2011. Men først må EUs finansministre godkjenne loven i neste uke.

LES OGSÅ: Rødt lys for kortsiktige bonuser

i tillegg til 30-prosentregelen, kan bare 20 prosent av det som defineres som "høye bonuser", betales ut kontant. Minst halve bonusen må betales i en kombinasjon av utbetaling til et fond og i bankaksjer. Fondsutbetalingene må stå urørt i en viss tid, og aksjene kan ikke selges før etter en tidsfrist.

Minst 40 prosent av bonusen må holdes tilbake i mellom tre og fem år. Minst 60 prosent av "høye bonuser" må fryses i en tilsvarende periode.

Ta bonus tilbake

Hvis det viser seg at bonusen ikke var fortjent, og resultatet blir dårligere enn antatt, kan bonusen tas tilbake.

Reglene skal gjelde ledergrupper, risikotakere, kontrollfunksjoner og enhver ansatt som får beetaling på størrelse med seniorledelsen i banken. Reglene vil ikke gjelde for kommisjoner på salg av bankprodukter.

LES OGSÅ: Kritiserer kortsiktige bonuser

LES OGSÅ: - Bankbonusene må endres

LES OGSÅ: Vil forby bankbonuser

- Det er ikke snakk om å gå tilbake til den gamle måten å drive bonusutbetalinger på. EU vil lede arbeidet med å begrense den usunne belønningspraksisen i bankene, sa EU-kommissær for det indre markedet, Michel Barnier.

- Må endre praksis

- Bankene må endre sin praksis radikalt, også mentaliteten som i mange tilfelle har ført til overdreven risikovillighet og som har bidratt til finanskrisen, sa han.

I EU-forsamlingen stemte 625 for, 28 stemte imot og 37 avholdt seg fra å stemme i den kontroversielle saken.

De såkalte G20-landene, verdens største økonomier og land med økonomi i sterk utvikling, vedtok regler for bankbonuser i fjor. Men EUs nye regler er langt strengere.

EU-parlamentet om bonusreglene