NRK Meny
Normal

Varsler bedre tjenestepensjoner

Statsminister Jens Stoltenberg vil ha bedre tjenstepensjoner i privat sektor, og varsler at han vil sette ned et offentlig utvalg som skal se på pensjonsordningene.

Jens Stoltenberg
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Samme dag som LO vedtar hovedretningslinjene for sine lønnskrav, varsler  Stoltenberg at han vil se på ordningen med tjenestepensjon.

Alle bedrifter i privat sektor ble pålagt å innføre obligatorisk tjenestepensjon for sine arbeidstakere i løpet av 2006.

Mens offentlig ansatte er garantert en tjenestepensjon på 66 prosent av lønnen, varierer ytelsene til de privat ansatte fra bedrift til bedrift.

Ofte er ordningen dårligere enn i det offentlige.

Brede ordninger

Stoltenberg mener det fortsatt er et stort gjennombrudd at alle lønnstagere i Norge er sikret en obligatorisk tjenestepensjon. Men han ser manglene for privat ansatte.

- Tjenestepensjonen er forankret i den enkelte bedrift. Vi ønsker å se på om det er mulig å lage bredere ordninger for tjenestepensjonene, sier Stoltenberg til NRK.

Det kan gi billigere og bedre pensjoner, mener han.

Utvalget skal kun se på den nye obligatoriske ordningen som ble innført i privat sektor. Det vil blant annet få i oppgave å undersøke hva som er vanlig i andre land.

Mindre til administrasjon

- En av hensiktene med arbeidet er å redusere kostnadene. Det kan gi bedre pensjoner, fordi mindre går med til administrasjon. De skal også se på om det er mulig at arbeidsgivere og arbeidstakere forvalter pensjonsmidlene sammen - og slik får mer styring over de store pensjonsmidlene.

- Bør også ansatte i privat sektor gis en garanti om å få 66 prosent av lønna?

- - Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Vi ønsker først å se på om den obligatoriske tjenestepensjonen kan organiseres på en bedre måte enn hva den nå er, sier Stoltenberg.

Han er ikke sikker på om forbedret ordning for obligatorisk tjenestepensjon kan dempe presset på striden rundt AFP, som kan føre til storstreiker denne våren.

- Dette er i alle fall noe arbeidstakerorganisasjonene har vært opptatt av lenge, og som vi følger opp, sier han.