Utsetter betalingen av millardene

Røkkes Aker får ingen penger før den omstridte handelen er blitt gransket av uavhengige utenlandske banker. Beskjeden tas godt imot av Stoltenberg.

Jens Stoltenberg, Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen "Aker-dagen"

Statsminister Jens Stoltenberg, Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen svarer på spørsmål fra pressen under under 'Aker-dagen' i Oslo den 2. april.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Les også: - Aker-skritt i viktig retning

Aker Solutions engasjerte i dag en internasjonal investeringsbank for å gå gjennom transasksjonene der i Aker-saken.

Gjennomgangen er ventet å være ferdig innen utgangen av mai. Før den tid får ikke Røkkes Aker ASA betalt for salget, noe selskapet selv har gått med på.

De fire selskapene som ble solgt til Aker Solutions for nærmere 2 milliarder kroner var Aker Oilfield Services, Aker DOF Deepwater, Odim og Midsund Bruk. Selskapene vil også fortsette som selvstendige selskaper fram til granskningen er gjennomført.

I tillegg til granskningen har Aker Solutions også engasjert en annen internasjonal investeringsbank som rådgiver framover.

- Aker Solutions har de siste to ukene vært under et betydelig press, og det er behov for å klargjøre forhold knyttet til de aktuelle transaksjonene. Den ene investeringsbanken skal foreta en uavhengig gjennomgang slik at vi forhåpentligvis kan nærme oss en avklaring i denne saken, sier Simen Lieungh, konsernsjef i Aker Solutions i en pressemelding.

Verdivurdering

Det er allerede kjent at staten har engasjert Pareto Securities for å få gjort en ny verdivurdering av salgene.

I går kunne NRK melde at Aker Solutions ønsket å innhente sin egen uavhengige verdivurdering.

Les også: Uavhengig verdivurdering

Når det nå gjøres nye gjennomganger av salgene er det noe begge parter i konflikte, både Aker-systemer og regjeringen, ønsker. Om det betyr at striden legges død er derimot usikkert.

- Skritt i riktig retning

Statsminister Jens Stoltenberg mener det er tatt tre viktige skritt i striden med Kjell Inge Røkke.

- Det er positivt at Aker Solutions nå hyrer inn en utenlandsk investeringsbank for å gjennomgå de transaksjonene vi er uenige om, sa Stoltenberg på sin pressekonferanse etter talen sin på Arbeiderpartiets landsmøte.

- En ny gjennomgang fjerner usikkerheten, fjerner tvil rundt handelen. Valget av investeringsbank, valget av insitutusjon er gjort i dialog med eierne, det vil si den norske stat og svenske eierne og Aker ASA.

- Så dette er ett skritt i riktig retning, sa Stolenberg før han listet opp de to andre fordelene han så i den foreløpige avtalen.

- Det er også bra at man opprettholder selskapene som selvstendige enheter.

- Og det er bra at man venter med å gjennomføre oppgjøret for transaksjonene, sier Stoltenberg.

- Vi er ikke i mål - men det er lagt viktige prinsipper.

- Nå må det jobbes noen uker før vi har beslutningsgrunnlag, sa statsministeren.