Oljefondet kaster ut svensk snus

Finansdepartementet har i dag besluttet å utelukke 17 selskaper som produserer tobakk fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Blant dem er svenske Swedish Match AB.

En mann ser på snus foran et kjøleskap i Stockholm

En mann ser på snus foran et kjøleskap i Stockholm.

Foto: Romas Dabrukas / Scanpix/AP

Swedish Match AB står blant annet for produksjonen av snusen General.

Utkastelsen skjer etter råd fra Etikkrådet for fondet.

– På tide

– Det har skjedd en utvikling både internasjonalt og nasjonalt, gjennom ikrafttreden av WHOs tobakkskonvensjon og innstramningen av den norske røykeloven, etter at Graver-utvalget la fram sin innstilling, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Johnsen sier departementet har tatt innover seg denne utviklingen og mener derfor det er på tide å utelukke tobakksproduksjon fra fondet.

– Det er viktig at de etiske retningslinjene til enhver tid speiler det som kan anses som felles verdier hos eierne av fondet.

17 selskaper kvalifiserer

Etikkrådet har identifisert 17 selskaper med virksomhet som rammes av kriteriet for utelukkelse, skriver SPU i en pressemelding.

Ettersom selskapene selv oppgir at de hovedsakelig driver med tobakksproduksjon, har ikke rådet funnet det nødvendig å kontakte selskapene for å få dette bekreftet.

Se Oljefondets investeringer i Aftenpostens oversikt .

Etikkrådet har opplyst at de vil kunne komme med ytterligere anbefalinger om å utelukke selskaper som produserer tobakk.

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

– Drar de etiske reglene vel langt

Jørund H. Rytman i finanskomiteen, som er FrPs talsmann i saker som omhandler Oljefondet, mener det er en feil beslutning av Johnsen.

– Jeg synes regjeringen er i ferd med å dra de etiske reglene vel langt. Hva er det neste som skjer, skal man slutte investere i produkter som bidrar til kjøpepress? Poenget mitt er at jo mer de etiske reglene skal omfatte jo mindre penger tjener vi. Målet må være å tjene mest mulig penger, sier Rytman.