Utdanningen for teoretisk

Nyutdannede arbeidssøkere er for dårlig forberedt på arbeidslivet. Arbeidgiverene mener det er for mye teori i utdanningen, og studentene får for lite praksis.

Skolebøker
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- Jeg opplever det er for mye teori og for lite praksis, sier Lillian Reiten, som er avdelingsleder for den største sengeposten med 70 ansatte på Akershus Universitetssykehus (Ahus).

Mer praksis

Reiten mener dagens sykepleierutdanning ikke er god nok til å gjøre studentene forberedt på jobben de skal gjøre når de møter på jobben etter endt utdanning.

- Før de slipper ut og har ansvar for en gruppe pasienter på kveld, natt og helg så må de ha jobbet minst 8-9 uker, og som nattevakt i et halvt til ett år.

Reiten mener at dersom sykepleierutdanningen hadde inneholdt mer praksis, ville nyutdannede sykepleiere kunnet arbeide selvstendig langt tidligere enn slik situasjonen er i dag. Hennes avdeling bruker store ressurser på å lære opp ferdig utdannede sykepleiere i praktisk arbeid.

Nettradio: Utdanningen for teoretisk

Dårlig forberedt

I en undersøkelse arbeidsgiverforeningen Spekter har gjort blant topplederne i mer enn 1500 offentlige og private bedrifter, svarer nesten 60 prosent at nyutdannede arbeidssøkere er dårlig forberedt på yrkeslivet.

Analysesjef Silje Hole i Spekter sier at undersøkelsen viser at nyutdannede innen både praktiske og teoretiske yrker sliter.

- Det er et veldig stort problem for de som tar høyere utdanning som er mer teoretisk. De opplever at de er mistilpassede når de kommer ut i arbeidslivet og sliter med å løse de oppgavene som de blir satt til å gjøre.

Tilpasset utdanning

I Danmark kan universitetsstudenter få godskrevet studiepoeng for praksisopphold i bedrifter. Ordningen er populær, og mange velger et halvt år i praksis i stedet for studier.

Tora Aasland, som er statsråd for høyere utdanning, synes det kan være en god idé også i Norge.

- Det er absolutt en veg å gå. Vi er veldig opptatt av å inkludere det mer praktiskrettede i de utdanningene som kanskje er blitt for teoretiske. Så her er det viktig både for arbeidsgivere å synliggjøre sine krav og for lærestedene å hele tiden være oppdatert, slik at det blir en relevant utdanning.