Utbyggere i kø for vindkraft

Utbyggere står i kø for å bygge vindmølleparker i Finnmark. Men gamle og svake strømledninger står i veien, strømmen kan nemlig ikke fraktes til resten av landet.

 

Lebesby kommune markerer et år med vindmøller i Kjøllefjord, oktober 2007.

Lebesby kommune markerer et år med vindmøller i Kjøllefjord, oktober 2007.

Foto: Linda Reinholdsten / NRK

Gamle og svake strømledninger hindrer vindkraftutbygging og ny landbasert oljevirksomhet i Finnmark. Det mener politikere i Finnmark som nå ber den nye energiministeren Åslaug Haga (Sp) ordne opp.

Vindkraftutbyggere i kø med milliardprosjekt, men ingen kan frakte strømmen

Strømnettet i Nord-Troms og Finnmark kan ikke frakte mer enn en tredjedel av strømmengden som ledningene i andre deler av landet kan.

Og det på tross av at regjeringen har lovet lik forsyningssikkerhet til alle i Norge. 

- Vil ha mer vindkraft

I steinrøysene utenfor værharde Kjøllefjord, er det nå ett år siden de 17 vindmøllene begynte å snurre inn strøm. Disse møllene produserer det årlige strømforbruket til cirka 7 500 husstander, det er fem ganger så mye som strømforbruket i hele Lebesby kommune.

Det blåser så usedvanlig mye i Øst-Finmark at nye store vindkraftprosjekt for mange milliarder står i kø.

Prosjektene er på tilsammen 2,5 Twh, eller nok til 150.000 husstander – og nesten like mye som regjeringens samlede målsetting for hva som skal produseres av fornybar energi innen 2010.

Ordfører i Lebesby kommune Harald Larssen (Ap), håper at flere vindmølleinvesteringer skal dryppe på hans kommune. Men han er frustrert, for uten ledninger som kan frakte strømmen til andre deler av landet, blir det neppe nye vindmølleinvesteringer.

Spinkle tråder

Strømnettet i Finnmark er usedvanlig dårlig.

- Det finnes ikke noen fylker i Norge der kun noen spinkle tråder knytter dem til resten av verden, hevder Larssen overfor NRK.

Nå ber han sammen med ordføreren i Båtsfjord kommune, Geir Knutsen (Ap), energiminister Åslaug Haga om å rydde opp.

- Tida der vi hadde fiskebruk på hvert nes er over. Nå må vi leve av noe annet, og vi har både plass og vind som gjør at vindkraft er noe vi kan satse på, sier Lebesby-ordføreren.

Han støttes av tidligere direktør i Varangerkraft Tor Arne Pedersen. - Øst Finnmark har de beste forutsetningene for vindkraft i Europa. Ren fornybar vindkraft her kan erstatte forurensende kraft i hele Norge, sier Pedersen til NRK.

 - Ikke lønnsomt

 Problemet er at Statnett til nå har sagt at det ikke lønner seg med like bra strømnett i Øst Finnmark som i resten av Norge. Fordi det ikke er tilstrekkelig behov.

 Pedersen mener beregningene verken har tatt hensyn til gevinstene en slik utbygging vil gi for næringsutvikling, eller klimaet.

Nylig meldte Statnett at de ville forlenge sentralnettet på 420 kv fra Balsfjord i Nord-Troms til Hammerfest.

 Statnett på gli?

 Men selv om de ikke vil bygge lenger enn til Hammerfest nå - kan det hende de ombestemmer seg en gang i framtida, sier informasjonsdirektør Tor Inge Akselsen.

- Vi må ta en ting av gangen. Nå skal vi først se på utbyggingen til Hammerfest, sier Akselsen til NRK.

Samtidig har Statnett satt i gang en undersøkelse for å se om det er behov for å utvide sentralnettet på 420 kv østover til russergrensa.

 Tilbake i Kjøllefjord - ett av mange tettsted i kystkommuner med dystre framtidsutsikter - sitter næringssjef Toril Svendsen og tar i mot statlige pengeoverføringer til forskjellige prosjekter. Men det er ikke nok til å hindre ungdom i å flytte.

- Ungdom vil ha varierte arbeidsplasser. Oljeutvinning og vindkraftprosjekter kan gi dem det, men da må politikerne legge press på Statnett slik at de bruker penger på sentralnett, mener næringssjefen.