Unndrar skatt på valutalån

Staten taper flere hundre millioner kroner på skattejuks gjennom private valutalån. Bare i Hordaland er det avdekket at 330 personer har unndratt over 70 millioner fra beskatning.

Mer penger til helsepersonell
Foto: Scanpix

Det tyder på at milliardbeløp er undratt skatt på landsbasis. Men få fylker driver med slik skattekontroll, og det finnes ingen nasjonale tall.

Kontrollsjef Åse Høyland ved Fylkesskattekontoret sier dette stort sett dreier seg om ressurssterke menn.

- Den typiske personen som har et valutalån, er en mann som tjener godt.

Finansdepartementet vurderer nå om bankene også skal rapportere gevinster på valutalån. Ordningen blir i så fall trolig innført fra 2008.