Unge gir blanke i regningene

Året vi snart har lagt helt bak oss, har vært et rekordår for inkassobransjen.

Illustrasjonsfoto
Foto: Comnet / Scanpix

Aldri før har så mange privatpersoner latt være å betale regningene sine og fått inkassokrav i posten.

Unge bidrar mest

Tall fra Norges to største inkassobyråer; Lindorff og Kredinor, viser en økning i antall saker fra i fjor til i år på 14 prosent:

Det er unge mellom 18 og 25 år som bidrar mest til at tallet på inkassosaker fortsetter å øke.

- Det som vi ser har den største økningen, er små krav, altså generell forbuksgjeld. Snittbeløpet vi får over, ligger på under 5000 kroner, sier direktør for inkasso i Lindorff, Ole-Henrik Andreassen.

Deler av forklaring er etterslepet etter finanskrisa, men Andreassen aner også en holdningsendring blant unge.

Moralen har endret seg

- Vi ser også at betalingsmoralen har endret seg i de litt yngre gruppene. Det tar lenger tid før de betaler. De er ikke så opptatt av å få betalt gjelda til rett tid som man tradisjonelt var tidligere. sier han.

Andreassen har et råd for å få ned inkassosaker, spesielt for unge.

- Jeg tror det er viktig med opplæring innenfor økonomi. Man bør fokusere mer på dette innen undervisningen både i grunnskolen og i videregående skole.