NRK Meny
Normal

Underskuddet større enn forventet

Finansminister Kristin Halvorsen legger frem statsbudsjettet klokken 10. Det er med et underskudd som er rundt 40 milliarder større enn forventet.

Kristin Halvorsen budsjettmorgenen
Foto: NRK

Det blir etter det NRK erfarer, et underskudd på 148,5 milliarder kroner. Det er 44 milliarder kroner mer enn det handlingsregelen tilsier.

Dette skyldes tiltakspakkene som kom i vinter i forbindelse med finanskrisen.
Dermed har ikke regjeringen tatt foten helt av gassen ennå.

Mer til kommunene

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, sa i Politisk kvarter i dag at regjeringen legger frem et svakt ekspansivt budsjett, og at pengebruken fremdeles er svært høy.

Etter det NRK erfarer, blir det også mer penger til kommunene. De vil få en vekst på 1,9 prosent.

Kommunesektorens frie inntekter vil regjeringen øke med 4,2 milliarder kroner. Totalt får kommunene samlede inntekter som er en økning på rundt 8 milliarder kroner.

Skjerper boligskatten

I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen holde samme skatte- og avgiftsnivå som i år. Satsene i toppskatten endres ikke, men på noen områder blir det en klar skjerping.

Regjeringen vil øke bunnfradraget fra 470.000 kroner til 700.000 kroner, eller 1,4 millioner kroner for ektepar.

Samtidig vil de rødgrønne skjerpe formueskatten på boliger i byområder. Det foreslås å innføre et enkelt, arealbasert system for formueverdsetting av bolig som skal fastsette ligningsverdien av egen bolig til 25 prosent av omsetningsverdien.

Endringene i formueskatten skal gi en samlet lettelse på 760 millioner kroner, og regjeringen sier at 8 av 10 som i dag betaler formueskatt, får lettelser.

Regn ut hvor mye du eventuelt må betale i formueskatt her

1 milliard til fattigdomstiltak

De rødgrønne partiene fikk i valgkampen kraftig kritikk for ikke å ha klart å løse fattigdomsproblemet etter å ha gitt løfte om det. Neste år vil regjeringen nok en gang gjøre et forsøk på å utjevne forskjellene i samfunnet og bevilger 1 milliard kroner til målrettede tiltak for å redusere fattigdom.

Momsen på kultur senkes til 8 prosent. Det vil også bli innført en CO2-avgift på gass til oppvarming.

De rødgrønne partiene fikk i valgkampen kraftig kritikk for ikke å ha klart å løse fattigdomsproblemet etter å ha gitt løfte om det. Neste år vil regjeringen nok en gang gjøre et forsøk på å utjevne forskjellene i samfunnet og bevilger 1 milliard kroner til målrettede tiltak for å redusere fattigdom.

Slutt på hjemme-PC

Den rødgrønne regjeringen har besluttet at ordningen med at arbeidstaker kan få finansiert hjemme-PC gjennom trekk i bruttolønn, og på den måten redusere skatten på lønnsinntekten, skal avvikles.

Dette iverksettes umiddelbart, og ordninger som inngås fra og med i dag, kan ikke bli gjennomført ved trekk i brutto lønn. Eldre avtaler kan gjennomføres uendret ut avtaleperioden.

Dyrere tobakk

Regjeringen vil både begrense de helsemessige konsekvensene ved bruk av tobakk og heve sine egne inntekter og øker derfor avgiftene på tobakkvarer med 5 prosent fra 1. januar 2010.

Les mer: – Vil skjerpe formueskatten på boliger

Les mer: Her er budsjettlekkasjene

Les mer: – Fremdeles veldig høy pengebruk