Ulik oppfatning av pensjonsreglene

Enkelte stortingspensjonister kan ha kommet i Riksrevisjonens søkelys fordi Pensjonsstyret har en annen oppfatning av hvordan reglene skal praktiseres enn Riksrevisjonen.

Lederen i Stortingets pensjonsstyre, Sigvald Oppebøen Hansen
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Ulike oppfatninger om hvordan reglene om stortingspensjon skal tolkes, kan være årsaken til noe av pensjonsbråket som har rammet tidligere stortingsrepresentanter denne uken.

Alle fakta må på bordet

Lederen i Stortingets pensjonsstyre, Sigvald Oppebøen Hansen sier til NRK at det som er kommet frem i mediene i dag kan tyde på at Riksrevisjonen og pensjonsstyret tolker reglene ulikt, og at det i så fall er en situasjon som man ikke kan leve med.

- Kan pensjonsstyrets tolkning av reglene være årsak til noe av påpekningene som Riksrevisjonen har kommet med overfor enkeltmedlemmer?

- Jeg ser ikke bort fra at det kan ha vært tilfelle for enkelte. Og det er en sak som pensjonsstyret og Stortingets administrasjon nå vil gjennomgå slik at vi får alle fakta på bordet, sier Oppebøen Hansen til NRK.

Arbeidet med saken skal være klart til å bli behandlet av pensjonsutvalget i oktober.

Kan være årsaken noe av bråket

Dette kan være årsaken til at tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik etter Riksrevisjonens mening har fått for mye utbetalt i pensjon. For Riksrevisjonen har slått fast at dersom man tjener mer enn pensjonen gjennom året, skal hele pensjonen falle bort.

Men pensjonsstyret har i følge VG praktisert reglene slik at pensjonistene en del av året kan ha så lave inntekter at de har rett på pensjon, kommer de så senere i jobb så innvirker ikke dette på den pensjonen de har fått.

Dette betyr at langt flere kan ha brutt reglene slik Riksrevisjonen mener de skal praktiseres.

- Jeg vil ikke ha noen formening om det før vi får alle fakta på bordet, og da vil pensjonsstyret dra en konklusjon på bakgrunn av det, avslutter Oppebøen Hansen.