Ubrukt milliard til vei og tog

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa klarer ikke å bruke opp rekordbevilgningene hun har fått til vei og jernbane. Ved årsskiftet sto 1 milliard kroner ubrukt.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har en milliard ubrukte samferdselskroner på bok. Det skyldes forsinkede prosjekter, forklarer hun.

Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

Milliarden skulle vært brukt i budsjettåret 2010.

Pengene var blant annet budsjettert til å dekke et nærmest umettelig behov for jernbanevedlikehold, utbedringer av E6 og rassikringsprosjekter.

Prosjekter forsinket

Thomas Bråten har kjørt vogntog fra Voss til Bergen utallige ganger.

– Det er i hvert fall ikke noe behagelig. Jeg synes det er dårlig vedlikehold. Det er ikke like moro hver gang. Man vet aldri hva som dukker opp rundt neste sving, så en må være på vakt hele tiden, sier han.

Den såkalte Vossapakken, som skulle gi vestlendingene bedre og sikrere vei til Voss, er forsinket.

Det samme er blant annet utbedringen av E6 over Filefjell og vest for Alta. En stor del av pengene står fortsatt ubrukt på konto.

– Det er veldig dårlig hvis de har pengene og ikke får gjort noe med det, sier Bråten.

Men samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) klarte ikke å bruke opp alle pengene sine i fjor.

– Jeg vil helst pengene skal brukes det året de blir bevilget, sier Kleppa til NRK.

– Samtidig må en ha forståelse for at det kan skje uforutsette ting.

Nettopp uforutsette ting som har oppstått, samt forsinket framdrift, er årsaken til at Kleppa ikke brukte opp pengene, sier hun.

– Og det tror jeg folk skjønner, føyer hun til.

Vil overføre pengene

34 millioner til riksveier og 239 millioner som gjenstår til fylkesveier vil bli søkt overført fra 2010 til inneværende år.

Noe av overskuddet fra jernbanebevilgningene skyldes reduserte utgifter og kostandsbesparelser, blant annet fra Lysaker stasjon på grensen mellom Oslo og Bærum.

Departementet vil søke om å få overført rundt 400 millioner kroner til 2011-budsjettet.