NRK Meny
Normal

Trygdesvindlere kan ha sluppet unna

Nav har i løpet av de fire første månedene anmeldt 323 personer for å ha svindlet til seg 43 millioner kroner. Men flere kan ha sluppet unna trygdebedrageri fordi Nav har hatt hendene fulle med å få ned køene.

Nav og penger

Totalt skal det være feilaktig utbetalt 43 millioner kroner i trygd i løpet av første tertial.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vi har prioritert å bygge ned saksbehandlingstiden på utbetaling av ytelser, sier direktør Magne Fladby i Nav Kontroll og innkreving i en pressemelding.

Betraktelig færre anmeldt i år

Magne Fladby, direktør i Nav, kontroll innkreving

Magne Fladby tror nedbygging av køene har gjort at færre er anmeldt for trygdesvindel.

Foto: Holm,Morten / SCANPIX

Det er nemlig anmeldt 240 færre personer for trygdebedrageri i løpet av årets første måneder enn på samme tid i fjor, noe som tilsvarer en nedgang på nær 43 prosent.

Denne nedgangen tror Nav selv skyldes færre anmeldelser spesielt på dagpenge- og attføringsområdet.

På grunn av køer og altfor lange saksbehandlingtider, har Nav måttet prioritere å korte ned på disse. Dermed kan folk som har fått feilaktig trygd, ha sluppet unna.

Det er likevel fremdeles innen dagpenger det har vært anmeldt flest saker.

Anmeldt trygdebedrageri 1. tertial 2010

Ytelse

Antall saker

Anmeldt beløp

Dagpenger

157

14.173.187 kr

Attføringsytelser

  51

  4.455.325 kr

Enslig forsørger stønad

  37

  8.257.590 kr

Barnetrygd

  26

  1.217.107 kr

Sykepenger

  23

  4.547.964 kr

Uførepensjon

  21

  7.708.312 kr

Rehabiliteringspenger

     9

  1.157.919 kr

Foreldrepenger/engangsstønad

     3

      194.588 kr

Annet

  16

  1.424.863 kr

(Antall saker er høyere enn antall anmeldte personer fordi flere personer er anmeldt for bedrageri av flere sakstyper.)

Flest bedragere i Oslo, Hordaland og Rogaland

Lengre saksbehandlingstid på feilutbetalingssaker, får også betydning for sakene som skal anmeldes, opplyser Nav, som øyner en bedring.

– Nå har vi langt på vei lykkes med å få ned saksbehandlingstiden, og dette gir rom for å prioritere feilutbetalingssakene, sier Fladby.

Det er i Oslo, Hordaland og Rogaland flest personer er anmeldt for trygdebedrageri i løpet av de fire første månedene i år.

Utvikling i anmeldelser

Fylke

Antall anmeldte personer 2010

Antall anmeldte personer 2009

Endring fra 2009 til 2010

Oslo

35

73

- 52 %

Hordaland

34

42

- 19 %

Rogaland

32

41

- 22 %

Østfold

22

47

- 53 %

Troms

21

31

- 32 %

Vestfold

21

27

- 22 %

Nordland

20

32

- 37,5 %

Buskerud

19

28

- 32 %

Telemark

18

15

+ 20 %

Akershus

17

60

- 72 %

Vest-Agder

17

25

- 32 %

Sør-Trøndelag

16

40

- 60 %

Hedmark

12

17

- 29 %

Nord-Trøndelag

10

17

- 41 %

Møre og Romsdal

8

23

- 65 %

Finnmark

7

7

0 %

Oppland

6

18

- 67 %

Sogn og Fjordane

4

14

- 71 %

Aust-Agder

2

5

- 60 %

Bosatt i utlandet

2

1

+ 100 %