Transportmekling på overtid

En streik blant 850 ansatte ved norske godsterminaler kan lamme store deler av varetransporten i Norge.

Merethe Smith

Riksmeklingsmann Merethe Smith sier partene står langt fra hverandre i meklingen for 850 ansatte ved norske godsterminaler.

Foto: NRK

Fredag kveld var det høyst usikkert om partene ved godsterminalene ville komme til enighet før meklingsfristen går ut ved midnatt.

Klokka 23.45 pågikk meklingen fortsatt, og den vil trolig fortsette utover natten.

- Partene står langt fra hverandre både i rene lønnsspørsmål og på områder som handler om avtalens omfang, sa riksmeklingsmann Merete Smith til NTB ved 21.30-tiden.

Da så hun foreløpig ingen muligheter for å legge fram en skisse for Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk og transportindustriens Landsforening.

Les: Streik kan forsinke skattepengene

Les: Ingen streik i transportsektoren

Les: Ingen NRK-streik under MGP

Smith sier et kompliserende element har vært uenighet om bruk av innleid arbeidskraft. På spørsmål om hun tror det går mot streik sa Smith ved 21.30-tiden at hun jobber mot å finne en løsning og at partene gjør det samme.

- Likevel er avstanden fortsatt meget stor, sa hun da.

Hun bekrefter at de samfunnsmessige virkningene av en streik på godsterminalene kan bli store fordi det vil ramme transport med store selskaper som Schenker, Tollpost og DHL.