NRK Meny
Normal

Tør ikke klimakutte oljekronene

Norske politikere tør ikke påføre oljeindustrien dyre klimakutt, fordi Norge da vil gå glipp av store oljeintekter, mener direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Statfjord A
Foto: NRK

Det ene klimaløftet etter det andre er i den siste tida skrinlagt.

  • CO2-lagring på Mongstad blir utsatt fordi det blir for dyrt.
  • Gasskraftverk på Tjeldbergodden med CO2-rensing blir ikke bygd fordi det blir for dyrt.
  • Elektrifisering av norsk sokkel blir mye dyrere enn antatt.

Og det mens utslippene øker.

Redd for oljekronene

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener at regjeringen ikke "tør" å stille tøffe klimakrav til oljeindustrien.

Stein Lier-Hansen

Stein Lier Hansen

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Hans står i spissen for fastlandsindustrien, som har fått ned sine utslipp. Nå mener han det er på tide at de andre sektorene reduserer sine utslipp.

- Men en del av det norske embets- og styringsverket ønsker egentlig ikke å gjennomføre dyre tiltak i Norge, derfor får politikerne problemer med å gjennomføre de lovnadene de gir, sier han.

Han mener at hensynet til statens oljeinntekter er viktigere enn hensynet til miljøet.

Når det ene klimaløftet etter det andre nå blir for dyrt, så er det fordi disse tiltakene går utover inntektene til statskassen.

Ingen foregang uten kutt

- Det er altså krefter i Norge som tror at Norge skal kunne være et foregangsland i klimaarbeid uten at det skal koste staten noe i form av tapte inntekter, sier Lier-Hansen.

Norsk Industri-lederen mener disse kreftene finnes i sentrale deler av embetsverket, både i finansdepartementet og i olje- og energidepartementet.

- Skal Norge fremstå med troverdighet, så må alle sektorer i Norge dokumentere at de kan redusere sine utslipp. Selv om det får en kostnad for staten, for eksempel med reduserte inntekter fra olje- og gassektoren, så er det en kostnad som Norge må være villig til å ta.

Politikerne er sjef

Åslaug Haga er helt uenig i at hun ikke tør å overkjøre byråkratiet.

- Det er heldigvis sånn at det er politikerne som styrer, og Stein Lier Hansen skal som alle andre dømme oss for våre gjerninger ved valget i 2009.

Men svaret på hva hun skal gjøre for å få ned utslippene har hun ikke:

- Når det gjelder konkret hva vi skal gjøre i forhold til sokkelen, så skal vi komme tilbake til det.

- Jeg hadde håpet at det hadde ligget flere muligheter i elektrifisering, og vi skal fortsatt jobbe med det fremover, men vi må også lete oss frem til andre typer tiltak, svarer hun.