NRK Meny
Normal

Toppmøter om pensjon i ettermiddag

Tiden renner ut for partene i det som er blitt kalt tiårets viktigste lønnsoppgjør. Det er stor avstand mellom partene, og i morgen tidlig kan 30 000 være i streik.

Tore Eugen Kvalheim i YS

Det gjenstår mange uløste spørsmål i årets lønnsforhandlinger i stat og kommune, ifølge YS-leder Tore Eugene Kvalheim. Ved midnatt går fristen ut, og storstreiken kan være et faktum.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

I det som beskrives som tiårets viktigste lønnsoppgjør er stridens kjerne pensjonene til de ansatte i stat og kommune.

Etter det NRK vet, er det stor avstand mellom en samlet delegasjon arbeidstakere og arbeidsgivere i lønnsoppgjøret om offentlig tjenestepensjon. Arbeidstakerne har en rekke fellesmerknader til et forslag fra i går kveld.

Få timer før fristen går ut ved midnatt, er det lang avstand mellom partene, og det kan gå mot storstreik.

- Stemningen er laber, og det er mange uløste spørsmål. Så lenge vi ikke har fått svar på mange av de spørsmål vi har reist er det klart at spenningen stiger når det nå kun er få timer igjen av meklingen, sier YS-leder Tore Eugene Kvalheim til NRK.

Dagens pensjonsordning for offentlig ansatte er blitt beskrevet som svært lukrativ. Problemet nå er å tilpasse offentlige pensjoner til pensjonsreformen. Det kan bety en mindre gunstig pensjonsordning for ansatte i stat og kommune.

Toppmøter i dag

Hele pensjonsfloken diskuteres hos Riksmeklingsmannen i kveld. Siden Staten må betale for pensjonene, både til statsansatte og en del til kommuneansatte, er det en litt spesiell mekling.

Stortinget må tilslutt bevilge pensjonspengene.
Partene i lønnsoppgjøret og politiske ledere på og utenfor Stortinget har i dag hatt flere møter om tilpassing av de offentlige tjenestepensjonene.

Leder for Akademikerne, Knut Aarbakke

Leder for Akademikerne, Knut Aarbakke er klar for å streike fra onsdag morgen.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Etter det NRK kjenner til leverte regjeringen i går en skisse som organisasjonene er svært kritiske til.

Så kritiske at de fire arbeidstakerorganisasjonene YS, Akademikerne, LO og Unio i dag tidlig ga samlet tilbakemelding.

Tjenestepensjon på toppen av Folketrygden

Staten tilbød i går en påslagsmodell, som betyr at tjenestepensjonen legges som et påslag på toppen av folketrygden, dog med tilpasninger, men likevel slik at den som tjener mest og jobber lengst, får det høyeste pensjonsnivået.
Arbeidstakerne i LO, YS, UNIO OG Akademikerne står sammen og aviser det prinsippet i dag.

De har krevd en pensjon på to tredeler av sluttlønn ved 65 års alder, etter 30 år i arbeid. Det vil si en bruttoordning, som sikrer dem pensjonsnivået, uavhengig av endringene i Folketrygden.

Påslagsmodell og pensjonsforlik

Arbeidsgivere og arbeidstakere må også forholde seg til pensjonsforliket i Stortinget, som både sier noe om viderføring av bruttopensjonene og justering av pensjonene på grunn av at folk lever lenger.

En påslagsmodell krever mange tilpasninger for å være i samsvar med Stortingets vilje, i følge en av NRKs pensjonseksperter.
Og innføring av tidligpensjon AFP for alle gjør det enda mer komplisert, særlig fordi mange offentlig ansatte ikke ville kunne gå av ved 62 års alder med den nye folketrygdmodellen.


- Klare for streik i morgen tidlig

Nå venter partene på et endelig tilbud fra sin arbeidsgiver, staten.

- I løpet av ettermiddagen tror vi at vi får noe å vurdere utover kvelden. Så får vi se hva som skal til forå få dette til å gå i orden. Går det ikke i orden er vi klare til å gå til streik i morgen tidlig, sier leder i Akademikerne Knut Aarbakke.