NRK Meny
Normal

Tiltalt for ulovlig bankvirksomhet

Økokrim har tiltalt to personer i den såkalte Hawala-saken for blant annet ulovlig bankvirksomhet. I tidsrommet 2001-2005 skal mer enn 222 millioner kroner være overført til utlandet.

De to personene drev betalingsformidling til utlandet mot vederlag - såkalt Hawala-virksomhet - uten tillatelse fra Norges Bank, sier Økokrim i en pressemelding. "Hawala" er et system som benyttes for å overføre penger til utlandet utenom det ordinære bankvesenet.

222 millioner

Til sammen ble det overført ca. 222 millioner kroner fra en rekke personer i Norge til ulike personer og foretak i utlandet. Pengene ble overført uten dokumentasjon. Ifølge tiltalen ble det ikke gjort tilfredsstillende undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet om transaksjonene hadde tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger.

Regelbrudd

Tiltalen gjelder også brudd på regler om bokføring, regnskapsoppbevaring og årsoppgjør. Dessuten er den ene personen tiltalt for grovt skattesvik, merverdiavgiftsbedrageri, brudd på skattebetalingsloven og regnskapsførerloven. Den andre er tiltalt for hvitvasking.