Terra-skandalen kostet dyrt

Terra-Gruppen fikk et resultat før skatt på 75 millioner kroner i 2007. Konkursen i Terra Securities belastet regnskapet med minus 50 millioner kroner, men Terra Gruppen mener at konkursen i Terra Securities i realiteten vil koste selskapet 1 milliard kroner.

Terra Securities
Foto: Scanpix

Tapet  på 50 millioner kroner tilsvarer hele egenkapitalen i skandaleselskapet Terra Securities, som ble slått konkurs på tampen av 2007.

Virkelig tap: 1 milliard kroner

Men tapene i regnskapet forteller lite om hvor mye Terra-skandalen egentig har kostet Terra-gruppen.

- De verdiene som er gått tapt er opp mot en milliard kroner, sier konsernsjef Stein Ole Larsen til NRK.

Tallet fremkommer med bakgrunn i en verdivurdering av Terra Securities før konkursen, og består av fremtidige inntektsmuligheter som lå i meglervirksomheten.

Ingen kundeflukt

Til tross for at mange har negative holdninger til Terra-navnet etter skandalen der norske kraftkommunenes tapte hundretalls millioner etter investeringer i amerikanske verdipapirer, har konsernet valgt å beholde merkenavnet.

Konsernsjef Stein-Ole Larsen i Terra Gruppen sier at Terra-saken har vært en stor belastning for konsernet. 

Likevel hevder han at sparebankenes lokale markedssituasjon er svært lite påvirket av kommunesaken, og at privatkundene dermed ikke har rømt over til konkurrentene.

- Vi har gjort omnibus-undersøkelser som viser at tilliten til Terra-Gruppen er vel så høy som for enkelte konkurrenter sier Larsen til NRK.

Han viser til at selskapet skårer bedre enn bransjenormen i undersøkelsen. På en skala på 1-7 er bransjenormen 4. Terra-Gruppen skårer 4,6, ifølge konsernsjefen.

Økte inntekter og kostnader like mye

Terra-Gruppen oppnådde et resultat før skatt på 74,7 millioner kroner mot 229,4 millioner kroner i 2006.

Inntektene økte med 23 prosent til 1050 millioner kroner, mens kostnadene økte med 21 prosent.

Veksten kommer først og fremst fra forsikringsvirksomheten, mens det også har vært god vekst innen kreditt og finansiering ifølge selskapet.

Kostnadsøkningene stammer fra erstatningskostnader knyttet til forsikringsvirksomheten, samt distributørkostnader.