NRK Meny
Normal

Terra Securities brøt fullmakt

Terra Securities hadde bare fullmakt til å investere med lav risiko da de plasserte kraftkommunenes penger. Kontroll utført av Fylkesmannen i Nordland viser at Terra Securities brøt disse fullmaktene.

 

Terra

Kommunalbanken har på oppdrag fra fylkesmennene gjennomgått kommunenes finansplasseringer.

Direktør Petter Skouen i Kommunalbanken, sier at obligasjoner uten kredittrating er klart mer risikable enn obligasjoner med A-rating, som Terra Securities hadde fullmakt til å kjøpe.

Han mener at å selge disse obligasjonene nå kan sammenlignes med å selge et råttent hus.

- Det betyr at man får en veldig dårlig pris, forklarer Skouen.

Flere typer risiko

Skouen påpeker at det finnes andre typer risiki å ta hensyn til utover kredittrisiko og kredittrating, som markedsrisiko og likviditetsrisiko. Også her har kommunene tatt for  store sjanser.

Dersom Terra Securities har investert utover sine fullmakter styrker dette kommunenes påstand om at de er blitt lurt.

Professor Bjarte Askeland ved Universitetet i Bergen forteller hva som skal til for å betegne dette som svindel.

- Det handler om hvorvidt man har holdt tilbake opplysninger som antas å være vesentlig for om kunden velger å inngå avtalen, sier Askeland.

Må likevel selge

Fylkesmann i Nordland, Ola Bjerkås, presiserer at kommunene uansett må komme seg ut av de ulovlige investeringene, selv om det kan påføre dem store tap, som kunne vært unngått ved å sitte med plasseringen frem til utløpstiden.

- Kompromisset er å finne en mellomløsning mellom å minimere tapet og å avslutte en ulovlig plassering.

Krever kommuneloven at de selger?

- Ja, det er en konsekvens av at avtalen er ulovlig og dermed ugyldig, sier Bjerkås.

Terra-megler: helt uenig

Terra-megler Harald Nordberg sier til NRK at de som meklere i Terra Securities har holdt seg innenfor de aktuelle fullmakter til enhver tid. Dette vil bli dokumentert, sier Nordberg. Han hevder at det er gitt mange fullmakter i denne saken og at kommunene hele tiden har alltid fått det de skulle ha.

Amanuesis Hugo Matre ved Universitetet i Bergen sier imidlertid at fullmakten som nå foreligger ikke omfatter kjøp av instrumenter uten klassifikajson. Handler foretatt på bakgrunn av denne fullmakten vil dermed ikke være bindende, mener han. Det kan bety at hele handelen må reverseres, ifølge Matre.