Terra-kommuner saksøker Citigroup

Konkursboet etter Terra Securities saksøker sammen med sju Terra-kommuner amerikanske Citigroup for over 200 millioner dollar, drøyt 1,2 milliarder kroner.

Citigroup
Foto: Paul Sakuma / AP

Det opplyser bobestyrer for konkursboet, advokat Jon Skjørshammer hos advokatfirmaet Selmer, i en pressemelding tirsdag.

Kommunene som er med på søksmålet, er Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik.

Åtte norske kraftkommuner lånte penger med sikkerhet i framtidige kraftinntekter og investerte pengene i obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities. Verdien på obligasjonene ble halvert, noe som medførte at garantiansvaret til investorene trådte i kraft.

Haugesund ër ikke med på søksmålet – de har ikke kjøpt de samme produktene som kommunene i søksmålet har.

Saksøkerne ønsker erstatning for selskapsaksjonærenes konkurstap og kommunenes investeringstap.

– Norske regler vil ikke gjelde

Men førsteamanunsis Hugo Matre universitetet i Bergen, tror det blir vanskelig for dem å nå fram med søksmålet.

– For det første så går sikkert denne rettsaken i engelsk rett, for det er vanlig at disse bankene forbeholder seg retten til å bruke sitt eget hjemlands rett, slik at de vanlige norske reglene vil ikke gjelde, sier han.

Matre påpeker at dette er profesjonelle parter, og at det dermed ikke vil være aktuelt med noen form for forbrukervern.

– For det andre er det slik at den aktive part i salget har vært Terra-meglerne og ikke den utenlandske banken som har stått for finansieringen, sier han.